Database
- 3519 Artist
- 2046 78 RPM
- 13603 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 141 Others
- 1496 Labels
Updated
Most viewed
Agopos Efendi Diskografisi

Taş Plak - 78lik
1912
Deveci [= Çek Deveci Develeri Yokuşa Aman]

1912
Mavili [= Aman, Aman, Rast Geldim İki Tane?]

1912
Zamanı Var Ki [Her Bezmim Anarsın]

1912
Dalvorik (Dalvorighi) (Ermenice)

1912
Im Siréli [Zavagounkis] (Ermenice)

1912
Azad Asdouas (Ermenice)

1912
Ali Paşa (Rumca)

1912
Aldanıp [Umma Güzellerden Vefâ?]

1912
Zizernak (= Dzidzernag) (Ermenice)

1912
Her Zaman Bir Olur Mu [Ey Hünriz Nigâhım]

1912
Düştü Gönlüm

1912
Moranika (Ladino / Judeo-Espagnol?)

1912
Harmanlar Aşdık

1912
Ey Felek [Bağ / İ Cihan / I?]

1912
Nineciğim

1912
Leylâklar[In Altında Gülüm Ah O Dün Akşam?]

1912
Beslemiş

1912
Selânik’ten Çıktılar

1912
İlkbahara Doyum Olmaz

1912
Bir Yâr Sevdim Çok Cilveli

1912
İptilây-I Derd-İ [Aşka / Aşkın, Var Mı Doktor Çaresi]

1912
Atımı Bağladım [Ben Bir Meşeye / Ormana?]

1912
Panorama (Rumca)