Database
- 3464 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1483 Labels
Updated
Most viewed
Format Year Artist Record Label name Label No Notice
Taş Plak 19 Yaşar Güvenir Yıllarca Sabrettim / Ay Işığını Sermiş Güle Sahibinin Sesi 2621 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Aşağıdan Gelen Gelin / Şu Cerenin Kaşı Gözü Sahibinin Sesi 270549 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Köprünün Altı Diken / Süt İçtim Dilim Yandı Sahibinin Sesi 270560 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Habu Diyar Habu Diyar / Liverimin Gaytanı Sahibinin Sesi 270584 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Aşka Düştüm / Kaçma Güzel Kaçma Sahibinin Sesi 270606 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Dut Fidanı Boyumca / Yaz Gelende Sahibinin Sesi 270620 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Antep'in Etrafı / Suda Balık Yan Gider Sahibinin Sesi 270634 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Arabaya Taş Koydum / Kars'a Giderim Kars'a Sahibinin Sesi 270650 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Gidiyom Gidemiyom / Taşa Çaldım Sahibinin Sesi 270653 Edit
Taş Plak 19 Muzaffer Akgün Akşamın Vakti / Şeftali Ağaçları Sahibinin Sesi 270681 Edit
Taş Plak 19 Zekeriya Bozdağ Sap Kağnısı / Hasta Düştüm Gurbet Elde (Maya) Columbia Plak 17997 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Yeni Kabak Kantosu Premier Records 10971 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Yeter Oldu Bana [Ettiğin Felek] Premier Records 10972 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Suya Gider Su Testisi [Elinde] Premier Records 10973 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Bir Bahr-İ Gama [Daldı Gene / Yine Fikri Hayâlim] Premier Records 10974 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Ermeni Çavuş Premier Records 10975 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Hasretle Ben Şam[’u Seher Eylerim Efgân] Premier Records 10976 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Bir Nigâh Et [Yeniden Çeşmine Hayran Olayım] Premier Records 10977 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Zerrece Rahmetmedin [Sen Nâle / İ Feryâdıma] Premier Records 10978 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Madame Gaspar Premier Records 10979 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Ninni Premier Records 10980 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Gazel Premier Records 10981 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Pek Biçâreyim [Yoktur Emsâlim] Premier Records 10982 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Yeni [Yeni] Bir Sevdaya [Düştüm] Premier Records 10983 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Divan Premier Records 10984 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Açsam Yüzümü(?) Açsam Derdimi Ey Mâh, Nafile(?) Premier Records 10985 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Meclis Bezendi [Sun Bâde Saki] Premier Records 10986 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Eksilmez Artar [Cevrin, A Cânım] Premier Records 10987 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Mehd İçinde [Eşk / İ Mihnetle Açıldı Gözlerim] Premier Records 10988 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Hali Dilimi [Şerh Edemem Kimseye] Premier Records 10989 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Aşkı Tasvir[ / Ü Hikâyet İçin Ey Nâzik / Edâ] Premier Records 10990 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Cevr / İ Hicrin [Arttırır Feryâdımı] Premier Records 10991 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Pek Çaresizim [Baht / I Siyahkârın Elinden] Premier Records 10992 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Asker Oluyorum [Ben = Hürriyet Marşı] Premier Records 10993 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Bakıp Ahvâlı Perişanıma[, Âr Eyle Gönül] Premier Records 10994 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Aşkın Evzak / I [Visâlinde Yoktur Hiç Emelim] Premier Records 10995 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Gelsin Değil Peri(?) Gülsün Dilberi(?) Premier Records 10996 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Ey Felek [Bağ / İ Cihan / I?] Premier Records 10997 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Hem Sevip[, Hem Yakadan Attın Beni] Premier Records 10998 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Ey Çesm / İ Âhû [Hicr İle Tenhalara Saldın Beni?] Premier Records 10999 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Bir Âşık / İ Dil[Hastayı Dilşâd Edecek Yok] Premier Records 11000 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Meftûnu Gönül [Oldu O Mestâne Nigâhın] Premier Records 11001 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Nalekâr / I Hasretim[, Bir Bağrı] Premier Records 11002 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Hiçe Saydın Ey Felek [Feryâd / I İstikbalimi?] Premier Records 11003 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Nihayet Gelmiyor [Feryâd / Ü Âhe] Premier Records 11004 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Oğlan Yaylı [Kız Yaylı] Premier Records 11005 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Fatoşum Premier Records 11006 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Kanaryam Premier Records 11007 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Elvedâ [Canım]? Premier Records 11008 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Boykot [Kantosu][= İşittiniz Mi Bana Ne Oldu] Premier Records 11009 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Nâle / İ Cangâh[I Cânân Duymuyor] Premier Records 11010 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Çâresaz[Im Sensin Ancak Rahmet Allah Aşkına] Premier Records 11011 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Bir Fındıkçı Yâre [Gönül Verdim Aman] Premier Records 11012 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Mahmur Bakışlı [Meleğim / Dilberim] Premier Records 11013 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Cefaya Razıyım [Ben Yâr Elinden] Premier Records 11014 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Yürek Oldu [Gamınla Pâre Pâre] Premier Records 11015 Edit
Taş Plak 1912 Pepron Hanım Şeyh Hasan Premier Records 11016 Edit
Taş Plak 1912 Verjin Hanım Kalbimi Çalan [İlk Sensin] Premier Records 11017 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Bağa Girdim [Kamışa] Premier Records 11018 Edit
Taş Plak 1912 Safinaz Hanım Çiftetelli Gazel Premier Records 11019 Edit
Taş Plak 1912 Bülbül(İ) Salih Keman Taksimi Premier Records 11020 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Destan Premier Records 11021 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Deveci [= Çek Deveci Develeri Yokuşa Aman] Premier Records 11022 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Semai Premier Records 11023 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Ben Bir Fındıkçıyım Premier Records 11024 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Esir / İ Dilberân Premier Records 11025 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Koşma Premier Records 11026 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Sana Da Yaptırayım [Naciye’m Aman Fil Dişi Tarak] Premier Records 11027 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Şarap İçtim Premier Records 11028 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Uzun Olur Efelerin [Bıçağı] Premier Records 11029 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Mahmur Bakışın [Âşıka Bin Lütfa Bedeldir] Premier Records 11030 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Beyoğlu’nun Erken Yanar Premier Records 11031 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Bir Acaip [Hab / I Gaflete Düştüm] Premier Records 11032 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Kız Pınar Başında [Desti Doldurur] Premier Records 11033 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Çergi Başında Premier Records 11034 Edit
Taş Plak 1912 Sisak Efendi Kaldı Ateşler [İçre Yine Sevdalı Serim] Premier Records 11035 Edit
Taş Plak 1912 Sisak Efendi Gamla Kıymettar[ / I Ömrün Geldi Geçti Mevsimi] Premier Records 11036 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Tatyos’un Hüseyni … Premier Records 11037 Edit
Taş Plak 1912 Sisak Efendi Penbelikle [İmtizaç Etmis Tenin] Premier Records 11038 Edit
Taş Plak 1912 Sisak Efendi Meyle Teskin [Eyle Sâki?] Premier Records 11039 Edit
Taş Plak 1912 Sisak Efendi Söyle Allah Aşkına Premier Records 11040 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Aldım Hayal / İ Perçemin [Ey Mâh Dîdeme] Premier Records 11041 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Meşreb / İ Âvâremi [Sanma Dönek] Premier Records 11042 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi İstedin De [Gönlümü Verdim Sana] Premier Records 11043 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Bir Günah Ettimse [Cânâ, Suzinak Oldum Yeter] Premier Records 11044 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Nigâh / I Mestine [Canlar Dayanmaz] Premier Records 11045 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Bağımız Boşdur Premier Records 11046 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Mahzun Gönlüm / Gönül [(Heyhat) Şad Olacak Mı Sanıyorsun?] Premier Records 11047 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Vazgeçmez Mi [Sine Âh / Ü Zârdan] Premier Records 11048 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Beni Bigâne Mı [Sandın A Canım] Premier Records 11049 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Gösterip Ağyâre [Lütfun Bizlere Bigânesin] Premier Records 11050 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi La Roza [Enfloresse?] (Yahudice) Premier Records 11051 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Niçin Gücendin [Sen Bana Nigâr] Premier Records 11052 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Elmalı[Ya Yangınım Ben] Premier Records 11053 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Mavili [= Aman, Aman, Rast Geldim İki Tane?] Premier Records 11054 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Zamanı Var Ki [Her Bezmim Anarsın] Premier Records 11055 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Dalvorik (Dalvorighi) (Ermenice) Premier Records 11056 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Im Siréli [Zavagounkis] (Ermenice) Premier Records 11057 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Azad Asdouas (Ermenice) Premier Records 11058 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Ali Paşa (Rumca) Premier Records 11059 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Aldanıp [Umma Güzellerden Vefâ?] Premier Records 11060 Edit
Taş Plak 1912 Nasip & Hovrik Efendiler Bu Gün Deli [Divâneyim Tükendi Âhü / Zârım?] Premier Records 11061 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Zizernak (= Dzidzernag) (Ermenice) Premier Records 11062 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Her Zaman Bir Olur Mu [Ey Hünriz Nigâhım] Premier Records 11063 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Düştü Gönlüm Premier Records 11064 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Moranika (Ladino / Judeo-Espagnol?) Premier Records 11065 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Harmanlar Aşdık Premier Records 11066 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Ey Felek [Bağ / İ Cihan / I?] Premier Records 11067 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Nineciğim Premier Records 11068 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Leylâklar[In Altında Gülüm Ah O Dün Akşam?] Premier Records 11069 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Beslemiş Premier Records 11070 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Sevdalıdır [Yine Gönül Sevdalı] Premier Records 11071 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Gönül Bağlandı [Yine Bir Güzele] Premier Records 11072 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Aşkı Sevdaya Premier Records 11073 Edit
Taş Plak 1912 Nasip Efendi Karardı Söndü [İkbâlim, Ümidim Hâkisar Oldu] Premier Records 11074 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Beğendim Seni [Efendim Geçmem Aslâ Ben] Premier Records 11075 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Yağmur Yağar [Beyim Aman Taş Üstüne] Premier Records 11076 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Hoş Yaratmış [Bâri Ezel] Premier Records 11077 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi Pek Cüda Düştüm [Gülümden] Premier Records 11078 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Selânik’ten Çıktılar Premier Records 11079 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi İlkbahara Doyum Olmaz Premier Records 11080 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Çalıma Bak, Efe[De, Haydindi Efede] Premier Records 11081 Edit
Taş Plak 1912 Hovrik Efendi Kakülünü Çözersin Premier Records 11082 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Bir Yâr Sevdim Çok Cilveli Premier Records 11083 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi İptilây-I Derd-İ [Aşka / Aşkın, Var Mı Doktor Çaresi] Premier Records 11084 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Atımı Bağladım [Ben Bir Meşeye / Ormana?] Premier Records 11085 Edit
Taş Plak 1912 Kemani Salih & Kanuni Nasip & Udi Sisak Zeybek Havası Premier Records 11086 Edit
Taş Plak 1912 Salih Efendi Çiftetelli Premier Records 11087 Edit
Taş Plak 1912 Salih Efendi Klefti (Rumca) Premier Records 11088 Edit
Taş Plak 1912 Salih Efendi Tatyos’un Hicazkâr (Kürdi) Peşrevi Premier Records 11089 Edit
Taş Plak 1912 Agopos Efendi Panorama (Rumca) Premier Records 11090 Edit
Taş Plak 1912 Karakaş Efendi İndim Gittim [Diyarbakır Düzüne?] Premier Records 11091 Edit
Taş Plak 1912 Muhtar Bey Miralay Neşet Bey’in [Nutku] Premier Records 11092 Edit
Taş Plak 1929 Müzeyyen Senar Hey Pınar Derin Pınar / Oh, Oh Ne Güzel Şey Odeon 270399 Edit
Taş Plak 1930 Müzeyyen Senar Dertli Yârim / Urfa'nın Çevresi Odeon 270347 Edit
Taş Plak 1931 Müzeyyen Senar Gül Pembe Yüzün / Güller Arasında Odeon 270137 Edit
Taş Plak 1932 Müzeyyen Senar Bir Gizli Sözüm Var / Leyla Odeon 270095 Edit
Taş Plak 1932 Müzeyyen Senar Gül Yüzünü Saklama / Seni Ben Çok Bekledim Odeon 270121 Edit
Taş Plak 1933 Müzeyyen Senar Bahçemde Tek Gülüm Yok / Beter Ol Odeon 380 Edit
Taş Plak 1933 Müzeyyen Senar Aşk Ve İnkisar/Sarı Yerli Columbia Plak 17218 Müzeyyen Senar'ın İlk Taş Plağı Edit
Taş Plak 1934 Müzeyyen Senar Ben Ağlarım Eller Güler / Bir Görüşte Sevdim Seni Odeon Edit
Taş Plak 1935 Müzeyyen Senar Ben Küskünüm Feleğe / Gönül Senindir Artık Odeon 385 Edit
Taş Plak 1936 Hamiyet Yüceses Bir İncecik Tüle Benzer / Yaramaz Ayşe Odeon 270079 Edit
Taş Plak 1936 Müzeyyen Senar Benden Selam Olsun / Farfara Odeon 310 Edit
Taş Plak 1938 Müzeyyen Senar Çaya İner Ağlarım / Sevdaya Koşanlar Odeon 245 Edit
Taş Plak 1938 Fahri Kayahan Bizim Yaylamız Meşeli / Kozat'ın Önünde Odeon 270260 Edit
Taş Plak 1939 Müzeyyen Senar Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak Odeon 270517 Edit
Taş Plak 1940 Müzeyyen Senar Haber Gelmez / Kapıldım Gidiyorum Odeon 270702 Edit
Taş Plak 1940 Sadettin Kaynak Erzincan Yüreğim Yaktı Dağladı / Yıkılan Yurda Ağıt Columbia Plak 17622 Nedime Birses ile Edit
Taş Plak 1941 Semahat Özdenses Beklerim Her Gün / Sarıyor Gün Geçtikçe Odeon 270063 Edit
Taş Plak 1941 Müzeyyen Senar Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlak / Köçekçe Şarkı Benli Odeon 270368 Edit
Taş Plak 1941 Müzeyyen Senar Dudağım Dudağında / Geçti Ömrüm Odeon 270458 Edit
Taş Plak 1942 Müzeyyen Senar Derbeder Bir Âşıkım / Sesimde Şarkısı Aşkın Odeon 273 Edit
Taş Plak 1943 Müzeyyen Senar Derdimi Kimlere Desem / Şarap Mahzende Yıllanır Odeon 408 Edit
Taş Plak 1944 Müzeyyen Senar Doktor Her Gün Gelir Gider / Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı Odeon 281 Edit
Taş Plak 1945 Müzeyyen Senar Fes Başıma / Yeşil Ördek Gibi Odeon Edit
Taş Plak 1945 Abdullah Yüce Bu Ne Sevgi Bu Ne Izdırap / Mahpushane Çeşmesi Odeon 270541 Edit
Taş Plak 1945 Abdullah Yüce Bir Sigara İç Oğlan - Türkü / Garip Garip Dolaştım - Şarkı Odeon 270564 Edit
Taş Plak 1945 Abdullah Yüce Semaverim Fıkırdar - Halk Şarkısı / Yürüyen Davara - Türkü Odeon 270570 Edit
Taş Plak 1945 Müzeyyen Senar Eşimden Ayrıldım / Yorgun Bir Pınar Gibi Odeon 290 Edit
Taş Plak 1947 Celal İnce Dostluk Şarkısı / Hürriyet Hakkında Meşhur Sözler Bilinmiyor Amerika'nın Sesi Radyosu İçin Hazırlanmış Ve İzmir Fuarında Bedava Dağıtılmıştır Edit
Taş Plak 1947 Müzeyyen Senar Fikrimin İnce Gülü / Söyleyemem Derdimi Odeon 246 Edit
Taş Plak 1948 Müzeyyen Senar Garip Anam / Yaralarım Çok Derin Odeon 341 Edit
Taş Plak 1948 Fahri Kayahan Giyer Fistanına Atlas / Ay Doğdu Batmadı Mı? Polydor Edit
Taş Plak 1949 Müzeyyen Senar Gönül Aşkınla Seni / Sevdim Pek Çok Sevdim Odeon 297 Edit
Taş Plak 1949 Zehra Bilir Kaçma Güzel Kaçma / Al Tavandan Belleri Sahibinin Sesi 2469 Edit
Taş Plak 1950 Müzeyyen Senar Hala Acıyor / Sende Leladan Mı Öğrendin Odeon 270542 Edit
Taş Plak 1950 Mualla Mukadder Sevda Ona Yaklaşma / Sensin Gözümün Nuru Sahibinin Sesi 2514 Edit
Taş Plak 1950 Zehra Bilir Derelerde Kamışlar / Çarşıda Kişniş Sahibinin Sesi 2523 Edit
Taş Plak 1951 Müzeyyen Senar Haleli Gözler / Sun Da İçsin Odeon 270392 Edit
Taş Plak 1951 Zeki Müren Bir Muhabbet Kuşu / Yiğidin Alnına Yazılan Gelir (Maya) Sahibinin Sesi 2524 Edit
Taş Plak 1951 Maraşlı Aşık Mehmet Yürü Güzel Yürüteyim Senin / Aman Gelin Bu Neymiş Sahibinin Sesi 2534 Edit
Taş Plak 1951 Mualla Mukadder Ferdayı Düşünmem / Talihim Olsaydı Sahibinin Sesi 2535 Edit
Taş Plak 1951 Mustafa Çağlar Deli Gönül / Beylerbeyinin Yosmaları Sahibinin Sesi 2536 Edit
Taş Plak 1951 Perihan Altındağ Sözeri Ne Müşkülmüş Seni Sevmek / Şu Zayıf Göğsüm İçinde Sahibinin Sesi 2537 Edit
Taş Plak 1951 Sabite Tur Bir Bahar Akşamı Rastladım Size / Dile Düştüm Senin Yüzünden Yine Sahibinin Sesi 2538 Edit
Taş Plak 1951 Suzan Yakar Rutkay Vardım Baktım / Ey Bahçevan Senin Bahçen Var Mıdır Sahibinin Sesi 2539 Edit
Taş Plak 1951 Zaralı Halil Söyler Güzel Bulmazsa Eşini / Gölge Düşer Kayaya Sahibinin Sesi 2540 Edit
Taş Plak 1951 Malatyali Celal Güzelses Diyerbakır Manisi / Leylim Leylim Sahibinin Sesi 2542 Edit
Taş Plak 1951 Zeki Duygulu Ağlatma Beni / Gel Benim Canımın Canı Columbia Plak 17554 Yeniçeri Hasan filminden Edit
Taş Plak 1952 Müzeyyen Senar Hancı / Farfara Odeon 310 Edit
Taş Plak 1952 Perihan Altındağ Sözeri Aman Avcı Vurma Beni (Ceylan) / Sökülün Turnalar (Yaşar) Sahibinin Sesi 2546 Edit
Taş Plak 1952 Hamiyet Yüceses Herkes Gitti Yalnız Kaldım Meyhanede / Güzel Sana Gönül Verdim Sahibinin Sesi 2547 Edit
Taş Plak 1952 Zehra Bilir Lamba Da Şişesiz Yanmaz Mı / Kalenin Bayır Düzü Sahibinin Sesi 2548 Edit
Taş Plak 1952 Zeki Müren Hem Okudum Hem De Yazdım / Bu Aşkın Izdırabı Sahibinin Sesi 2553 Edit
Taş Plak 1952 Nubar Tekyay Hüzzam Taksim / Muhayyer Kürdi Taksim Sahibinin Sesi 2564 Edit
Taş Plak 1953 Müzeyyen Senar Hicran Hastasıyım / Yine O Menekşe Gözler Odeon 270586 Edit
Taş Plak 1953 Sabite Tur Yalancıdır Hep Aynalar / Söylemek İstesem Gönüldekini Sahibinin Sesi 2568 Edit
Taş Plak 1953 Zeki Müren Yarab / Baharın Gülleri Açtı Sahibinin Sesi 2570 Edit
Taş Plak 1953 Celal Şahin Sulukule / Geçit Fenerleri Sahibinin Sesi 2573 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1954 Müzeyyen Senar Kastamonulu / Nereden Gördüm Seni Odeon 333 Edit
Taş Plak 1955 Müzeyyen Senar Küp İçinde Ayranım / Avcı Vurdu Ceylanımı Odeon Edit
Taş Plak 1955 Zeki Müren Bende Hicran Yarasından Da / Zehretme Hayatı Sahibinin Sesi 2584 Edit
Taş Plak 1955 Mualla Mukadder Gönlüm Yaralı / Zannetme Seni Sahibinin Sesi 2588 Edit
Taş Plak 1955 Nazmi Yükselen Şu Milasın İçinde / Tokadın Evleri Sahibinin Sesi 2596 Edit
Taş Plak 1955 Suzan Yakar Rutkay Başımda Siyahım Var / Kara Ova Düğünü Sahibinin Sesi 2600 Edit
Taş Plak 1955 Celal İnce Adanalı / Perestiş Sahibinin Sesi 2601 Edit
Taş Plak 1955 Abdullah Yüce Hiç De Gülmeyecek Benim Yüzüm / Gurbette Sevdiğim Bir Gonca İdi Sahibinin Sesi 2602 Edit
Taş Plak 1955 Mualla Mukadder Sevda Öyle Müşkül Ki / Bu Nazlar Bu Yalvarışlar Sahibinin Sesi 2603 Atakan Soyadı Da Kullanılmış. Edit
Taş Plak 1955 Perihan Altındağ Sözeri Beni Ateşlere Salan / Sarı Giyme Bir Daha Gül Takma Sahibinin Sesi 2604 Edit
Taş Plak 1955 Sabite Tur Gel Ey Denizin Kızı / Kimseye Etmem Şikayet Sahibinin Sesi 2605 Gülerman Soyadını Da Kullanmış. Edit
Taş Plak 1955 Zeki Müren Beklenen Şarkı / Telgrafın Telleri Sahibinin Sesi 2606 45 Lik Olarakda Yayınlandı Edit
Taş Plak 1955 Mualla Mukadder Beklerim Her Gün Sahillerde / Yıldızlı Semalarda Sahibinin Sesi 2607 Edit
Taş Plak 1955 Ali Can Oynama Yorulursun / Şakir Efendi Sahibinin Sesi 2609 Edit
Taş Plak 1955 Perihan Altındağ Sözeri Güller Arasında Bülbül Gibi / Bir Selam Vermeden Sahibinin Sesi 2611 Edit
Taş Plak 1955 Mualla Mukadder Ayrılık Ateşten Bir Ok / Aşkı Seninle Tattı Sahibinin Sesi 2612 Edit
Taş Plak 1955 Zeki Müren Hüsranla Gönül Hep İnler / Gönlümün Baharı Bir Gün Açacak Mı Acep Sahibinin Sesi 2613 Edit
Taş Plak 1955 Malatyali Celal Güzelses Mardinkapı Senin Olur / Maya Ve Uşşak Sahibinin Sesi 2614 Edit
Taş Plak 1956 Müzeyyen Senar Neden Düştük Biz Bu Hale / O Yeşil Gözlerini Odeon 459 Edit
Taş Plak 1958 Müzeyyen Senar O Yeşil Gözlere Leylam / Senin Olsun Mendilim Odeon 445 Edit
Taş Plak 1959 Zeki Müren Bir Yaz Yağmuru / Gelirsin Bir Gün Diye Sahibinin Sesi 2627 Edit
Taş Plak 1959 Zeki Müren Hasretin Acısı / Yoksun Bu Gece Sahibinin Sesi 2633 Edit
Taş Plak 1959 Mualla Mukadder Yasemenler Dile Geldi / Neyleyim Neyleyim Sahibinin Sesi 2635 Edit
Taş Plak 1959 Celal Şahin Hoş Sosyete / Şiş Kebap Sahibinin Sesi 2636 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1959 Abdullah Yüce Kader Ki Gülmez Yüze / Her Sabah Yollarda Beklerim Seni Sahibinin Sesi 2637 Edit
Taş Plak 1959 Mualla Mukadder Yar Gitti Emel Soldu / Gurbet Sahibinin Sesi 2643 Edit
Taş Plak 1959 Zeki Müren Ruhumda Aşk Besteleri Var / Hülyalı Geceler Sahibinin Sesi 2644 Edit
Taş Plak 1959 Yasemin Esmergül Aşkım Güzel Cananım Güzel / Bugün Biz Hep Neşeliyiz Sahibinin Sesi 2648 Edit
Taş Plak 1959 Hasan Özçivi Hasta Düştüm / Yar Hasretin Sahibinin Sesi 2650 Edit
Taş Plak 1959 Klarinet Şükrü Tunar Uşak Raks / Orijinal Hicaz Raks Sahibinin Sesi 2651 Edit
Taş Plak 1959 Mualla Mukadder Aşkımın İlk Baharı / Erişti Nevbahar Sahibinin Sesi 2653 Edit
Taş Plak 1959 Adnan Pekak Sevgilim Beni Bırakıp Kaçtı / Evlerinin Önü Yengem Sahibinin Sesi 2656 Edit
Taş Plak 1959 Mehmet Ali Erdem Derdimi Söylesem Kara Bir Taşa / Kınalı Kekliğim Sahibinin Sesi 2657 Edit
Taş Plak 1959 Nazmi Yükselen Ne Bahtı Karalıyım / Bülbül Dala Konar Öter Sahibinin Sesi 2658 Edit
Taş Plak 1959 Semra Atılay Ölü Tavuk Pişirdiler / Bal Olmaz Her Çiçekten Sahibinin Sesi 2659 Edit
Taş Plak 1959 Abdullah Yüce Aman Gönül Canım Gönül / Hıçkırarak Ağlarım Sahibinin Sesi 2660 Edit
Taş Plak 1959 Nurinnisa Toksöz Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık / Sivastan Aldım Bakır (Bombili) Sahibinin Sesi 2661 Edit
Taş Plak 1959 Nursal Ünsal Sabah Olur Akşam Olur / Düriyenin Güğümleri Sahibinin Sesi 2664 Edit
Taş Plak 1959 Mustafa Ceyhanlı Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime / Naciyem Sahibinin Sesi 2666 Edit
Taş Plak 1959 Abdullah Yüce Aşıkım Ben Selma'ya / Şu Fani Dünya Sahibinin Sesi 2667 Edit
Taş Plak 1959 Mualla Mukadder Neden Düştük Bu Hale / Yar Peşinde Koşa Koşa Sahibinin Sesi 2669 Edit
Taş Plak 1959 Salih Uygun Kadir Mevlam / Çarşamba Dedikleri Sahibinin Sesi 2670 Edit
Taş Plak 1959 Necmiye Ararat Su Çıkar Çamın Kökünden / Oy Meşeli Sahibinin Sesi 2671 Edit
Taş Plak 1959 Celal İnce Zan Etme Ki / Sen Benimsin Sahibinin Sesi 2672 Edit
Taş Plak 1959 Ziynet Sönmez Gökteki Yıldızlar / Karadeniz İncisi Sahibinin Sesi 2673 Edit
Taş Plak 1959 İsmail Demirdöven Dağların Ardında Çiçek / Aldanma Kadın Kalbine Sahibinin Sesi 2674 Edit
Taş Plak 1959 Sulhiye Kuşkaya Gemi Gidiyor Gemi / Mendil Türküsü Sahibinin Sesi 2675 Edit
Taş Plak 1959 Adnan Pekak İftira / Sendeki Kaşlar Sahibinin Sesi 2676 Edit
Taş Plak 1959 Semra Atılay Siyah Ebrulerin / Nihansın Dideden Sahibinin Sesi 2677 Edit
Taş Plak 1959 Suzan Güven Anladım Sevmiyeceksin / Mahzun Gönül (Eyvah) Sahibinin Sesi 2678 Edit
Taş Plak 1959 Salih Uygun Mektebin Bacaları / Küçükten Görmedim Ana Kucağı Sahibinin Sesi 2682 Edit
Taş Plak 1959 Adnan Pekak Sokak Şarkıcısı / Bülbül Sahibinin Sesi 2690 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Manolya / Bir Demet Yasemen Grafson 1003 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Beklerim Her Gün / Sonsuz Ateş Grafson 1004 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Aşkı Seninle Tattı / Gördümse Seni Ruhuma Gir Grafson 1005 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Ayrılık Ateşten Bir Ok / Kime Kin Ettin (U.H) Grafson 1006 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Tel Tel Taradım / Ne Boş Yere Yanmışım Grafson 1007 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bir Kır Çiçeği / Yolları Gurbete Bağlayan Dağlar Grafson 1008 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Akşam Olunca / Karanlık Geceler Grafson 1009 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Sevgisi Zehir / Ruhsarı Gibi Grafson 1010 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Güller Arasında / Bu Akşam Yine Sensiz Grafson 1011 Müren Records'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Anar Ömrümce Gönül / Berduş Grafson 1012 Elektrofon Plak'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Seni Sevmek Sana Yanmak / Ham Meyvayı Grafson 1013 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Asmalar Kol Uzatmış / Ayrılık (Vals) Grafson 1014 Elektrofon Plak'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Geceler Yarim Oldu / Söyleyemem Derdimi Grafson 1015 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yaprak Dökümü / Gel Bana Gel Gel Grafson 1016 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Hazan İle Geçti / O Yeşil Gözler (Avare) Grafson 1017 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Çamlıca Yolunda / Perişan Saçlarım Grafson 1019 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yaşamak Zevki Verir / Su Akar Şırıl Şırıl Grafson 1027 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Söğüt Dalı / Doymadım Ben Gençliğime Grafson 1030 Elektrofon Plak'dan Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Unutturamaz Seni Hiçbir Şey / Ayrılık Ne Kadar Zor Grafson 1042 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Doktor / Sevdaya Koşanlar Grafson 1043 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Doktor / Sevdaya Koşanlar Grafson 1044 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yasemenler Dile Geldi / Ayrıldı Gönül Grafson 1045 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Sandal / Çerkez Kızı Grafson 1048 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Gül İle Bülbül (Bülbül Aşıkmış Güle) / Bu Hazan Yine Kalbim Grafson 1052 Edit
Taş Plak 195x Sevim Tanürek Gülen Yüzün Solmuş / Ağlıyor Kalbim Benim Grafson 1054 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Halime / Güle Sor Bülbüle Sor Grafson 1056 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bebek / Yenice Odanın Camları Grafson 1057 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Gönlüm Yaralı / Senden Ayrı Yaşayamam Grafson 1058 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kınalı Keklik / Gurbete Düştüğm Günlerden Beri Grafson 1061 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bir Tatlı Yalan Olsa Bile / Gurbet Yolu Hasret Dolu Grafson 1062 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Unut Beni / Canımın Yolcusu Grafson 1063 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kanamam / Çeri Başı Grafson 1064 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Efenin Aşkı (Eğilmez Başın Gibi) / Öpücük Grafson 1065 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Elveda (Geçti Artık Güzel Günler) / Sevgilim Beni Bırakıp Kaçtı Grafson 1067 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Tekrar Bana Dönecek / Anladım Sevmiyeceksin Grafson 1069 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Sırma Saçlı Yarimin / Benden Kaçarak Grafson 1070 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Sesimde Şarkısı Aşkın / Mevlana Grafson 1074 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kırık Plak (Kırık Plak Filminden) / Sen Hep Beni Mazideki Halimden Tanırsın Grafson 1075 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yalan Dünya / Deva Bulmayacak Mı Grafson 1086 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Gördüm Seni Bir Gün / Ayşe Kız Grafson 1088 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bir Gönül Hikayesi / Boş Yere Aldatma Beni Grafson 1089 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Seni Sevdim Pek Çok Sevdim / Bir Bakış Baktın Bana Grafson 1106 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kader / Kara Sevda Grafson 1107 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Hancı / Ana Başta Taç İmiş Grafson 1108 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Mehtaplı Geceler / Dolarken Gönlüme Grafson 1109 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Derdimden Anlayan Yok / Kalbimdeki Tek Hatıra Grafson 1110 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Leyla (Sonsuz Karanlıklarda) / Aldattın Beni Grafson 1111 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Entarisi Ala Benziyor / Heba Olan Aşkıma Grafson 1118 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Şaka Yapma / İç Durma İç Güzelim Grafson 1119 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Gurbet Akşamları / Rüzgar Kırdı Dalımı Grafson 1120 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bir Rüzgardır Gelir Geçer / Bir Yaz Sabahı Grafson 1121 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kaçamazsın (En Sonunda Sen Benimsin) / Kimsesiz Bir Yolcuyum Grafson 1123 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Mazimi Unut / Yalancısın (Hani Bir Gün Gelecektin) Grafson 1124 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Çok Gördü Felek / Hani Gelecektin Bana Grafson 1126 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Farfara / Mavi Gözlü Sarışın Kız Grafson 1130 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Lingo / Ben Ağlarken O Gülüyordu Grafson 1132 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kederden Mi Neden Bilmem / Söz Veripte Gelmezsin Grafson 1134 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Görmedim Ömrümün / Unutamam Seni Grafson 1140 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yüce Dağ Başında / Bir Bitmez Çiledir Grafson 1141 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren İbibikler / Unutulmaz Adınla Grafson 1155 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kışlada Bahar (İbibikler) / Alma Mazlumun Ahını Grafson 1155 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Sarsam Seni / Her Günüm Mazide Kalmış Grafson 1170 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Ne Zaman Geleceksin / Doymadım Sana Grafson 1172 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Aklımda Sen Fikrimde Sen / Aşk Hastası Grafson 1173 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bu Dünyanın Dört Bucağı (Gazel) / Seni Çılgın Gibi Sevdim Grafson 1174 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Ömrüm Senin Olsun / Söyle Derdini Kaç Yıl Çekecek Grafson 1178 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Şarap Mahzende Yıllanır / Solsan Da Sararsan Da Grafson 1179 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Yanıyorum Aşkın (Hayat Bazen Tatlıdır Filminden) / Ayrılık Ölümden Beter Grafson 1180 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Zennube / Viraneye Dönmüş Grafson 1210 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Aşkın Sırrı Bilinmez / Son Hatıra Grafson 1211 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Menekşe Gözlerde Hiç Vefa Yokmuş / Bahar Gelmiş Neyleyim Grafson 1212 Edit
Taş Plak 195x Yıldız Tezcan Şahin İdim / Tosino Grafson 1216 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Gelmedin Bir Kereden Maada Neden / Al Gönlünü Ondan Bana Ver Grafson 1292 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Eller Ne Derse Desin / Ben Küskünüm Feleğe Grafson 1296 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Züğürt (Nem Alacak Felek Benim) / Kahkahalı Şarkı Grafson 1304 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Ah Bu Dünya / O Kara Gözlere Leylam Grafson 1319 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Bir Tatlı Yalan / Gurbet Yolu (Rüzgarlara Kapılmış) Grafson 2225 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Kaşık Havası / İlk Aşk (Beyaz Gül) Grafson 2240 Edit
Taş Plak 195x Zeki Müren Hayat Bazen Tatlıdır / Kara Bahtım Kem Talihim Grafson 2487 Edit
Taş Plak 196- Gönül Yazar Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline Şençalar IS 73 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Gönül Aşkınla / Sazlar Çalınır Grafson MG 1059 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Senin Sesini, Gözlerinin Rengini / Gül Sen, Gülün Olayım Grafson MG 1060 Edit
Taş Plak 1960 Ayten Alpman Sayanora / Passion Flower (Tout L'amour)) Odeon 260 Edit
Taş Plak 1960 Müzeyyen Senar Söyle Kuzum Hayaline / Çiçekler Arasında Odeon 270497 Edit
Taş Plak 1960 Ayten Alpman Tomorrow (Özleyiş) / Manha De Carnival) Odeon 312 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Silmedin Göz Yaşını / Odasına Vardım Sahibinin Sesi 1526 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Hoy Nedem Nedem / Kara Gözler Sahibinin Sesi 1527 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Ağlama Yar Ağlama / Evsel'i Duman Almış Sahibinin Sesi 1528 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Çayın Öte Yüzünde / Diyarbakır Hüzzam Mayası Sahibinin Sesi 1552 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Buy-İ Vahdet Almışam / Kaleden Kaleye Sahibinin Sesi 1553 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Meclisinde Mail Oldum / Ben De Yetim Sahibinin Sesi 1600 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Ben Şehid-İ Badeyim / Karşıki Dağlar Sahibinin Sesi 1601 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Oy Neyleyim / Kalemi Kaşta Koydun Sahibinin Sesi 1602 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Abdo'nun Mezarı / Ayrıldım Gülüm Senden Sahibinin Sesi 1641 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Evlerinin Direği / Karşımda Durdun Yeter Sahibinin Sesi 1650 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Oy Milliye Milliye / Diyarbekir Arazbarı - Sürme Beni Sahibinin Sesi 1664 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Düş Müdür Hayal Midir / Deniz Altı Horasan Sahibinin Sesi 1668 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Vardım Yarin Bahçesine / Su İçtim Yudum Yudum Sahibinin Sesi 1693 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Suya Gider / Visalinle Bu Şeb Sahibinin Sesi 1712 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Ateşi Ruhların / Derman Aramam Sahibinin Sesi 1732 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Mevlüt-1 / Mevlüt-2 Sahibinin Sesi 1746 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Dağ Ayrı Duman Ayrı / Ağlama Yar Ağlama Sahibinin Sesi 1920 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Felek Gayet Dönek (Urfa Sümbülesi) / Diyarbekir Esmer Şarkısı Sahibinin Sesi 1960 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Yüksek Minarede Kandiller Yanar / Dağı Kesik - Hangi Bağın Bağbanısan Sahibinin Sesi 1982 Edit
Taş Plak 1960 Celal Güzelses Esti Baharın Nesimi / Hicaz Gazel - Aldı Zihri Tişine Sahibinin Sesi 1998 Edit
Taş Plak 1960 Safiye Ayla Yürük Yaylasına / Sarı Kordela Sahibinin Sesi 2010 Edit
Taş Plak 1960 Safiye Ayla Ağlarım Çağlar Gibi / Bağrıma Taş Basaydım Sahibinin Sesi 2011 Edit
Taş Plak 1960 Nursal Ünsal Elveda Dost / Niçin Aldattın Beni Sahibinin Sesi 2680 Edit
Taş Plak 1960 Ercüment Batanay Tambur Taksim (Hüzzam) / Tambur Taksim (Garip Hicaz) Sahibinin Sesi 2681 Edit
Taş Plak 1960 Mualla Mukadder Selam Vermeden Gelip Geçersin / Hayatta Yalnızım Sahibinin Sesi 2683 Edit
Taş Plak 1960 Kemal Ve İsmail Bayşu Urfalı Kardeşler Gidin Yare Haber Verin / Çiçekten Harman Olmaz Sahibinin Sesi 2687 Edit
Taş Plak 1960 Kaplan Tarsuslu Ta Ezelden Aht Eyledim / Sevgisine İnandım Sahibinin Sesi 2688 Edit
Taş Plak 1960 Mualla Mukadder Artık Gelecek Sanma / Yenilendi Derdim Sahibinin Sesi 2689 Edit
Taş Plak 1960 Semra Atılay Yalnız Bırakıp Gitme / Kerizciler Sahibinin Sesi 2691 Edit
Taş Plak 1960 Ramazan Şenses Aşk Olsun Küçük Hanım / Kara Toprak Sahibinin Sesi 2692 Edit
Taş Plak 1960 Hamdi Özbay Dokumacı Kızlar / Geliversen Benimsiz Sahibinin Sesi 2693 Edit
Taş Plak 1960 Nursal Ünsal Mevlana / Şöför Şarkısı Sahibinin Sesi 2694 Edit
Taş Plak 1960 Mualla Mukadder Sesinde Şarkısı Aşkın Figan Olup Gidiyor / Bir Gün Gelecek Sen De Beni Anlayacaksın Sahibinin Sesi 2695 Edit
Taş Plak 1960 Ramazan Şenses Kahretme Zalim / Dolan Göz Sahibinin Sesi 2696 Edit
Taş Plak 1960 Mehmet Ali Erdem İndim Havuz Başına / Bir Pınar Yaptırdım Sahibinin Sesi 2697 Edit
Taş Plak 1960 Bedirhan Kırmızı Coşuyor Deli Gönlüm / Al Almayı Dileyim Sahibinin Sesi 2698 Edit
Taş Plak 1960 Diyarbakırlı Celal Çay İçinde Kum Çeker / Hangi Bağın Bağbanısın Sahibinin Sesi 2699 Bu diskografiyi silebilirsiniz, celal güzelses olarak mevcut Edit
Taş Plak 1960 Salih Uygun Leyla Kalk Gidelim / Mor Yelek Mor Düğme Sahibinin Sesi 2700 Edit
Taş Plak 1960 Mualla Mukadder Kaynanam / Nedir Senden Çektiğim Sahibinin Sesi 2701 Edit
Taş Plak 1960 Necati Erenler Yanağında Ben Var / Karadır Kaşların Sahibinin Sesi 2702 Edit
Taş Plak 1960 Elazığlı Fethi Altınbaş Hasta Canım / Rahat Olmaz Doktor Sahibinin Sesi 2703 Edit
Taş Plak 1960 Adnan Pekak Hasretin / Yangın Var Sahibinin Sesi 2704 Edit
Taş Plak 1960 Ahmet Sezgin Bük Dibinde Yatarım / Bayramınız Mübarek Olsun Sahibinin Sesi 2705 Edit
Taş Plak 1960 Semra Atılay Yar Beni Baştan Attı / İç Durma İç Sahibinin Sesi 2706 Edit
Taş Plak 1960 Semra Atılay Sen Hep Beni Mazideki / Gökyüzünde Tüten Olsam Sahibinin Sesi 2707 Edit
Taş Plak 1960 Nurinnisa Toksöz Lingo Lingo Şişeler / Evlerinde Bir İpekten Halı Var Sahibinin Sesi 2709 Edit
Taş Plak 1960 Nazmi Yükselen Alageyik / Sen Bir Gülsün Dikensiz Sahibinin Sesi 2711 Edit
Taş Plak 1960 Halil Karataş Komşumun Kızı / Ezelden Sevdalıyım Sahibinin Sesi 2713 Edit
Taş Plak 1960 Celal Şahin Pazar Gezmesi / Moda Arkası Sahibinin Sesi 2714 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1960 Fahrunnisa Solmaz Eşini Kaybetmiş Bir Garip Kuşum / Sevdim Seveli Seni Sahibinin Sesi 2716 Edit
Taş Plak 1960 Adnan Pekak Emine / Derdimden Anlayan Yok Sahibinin Sesi 2717 Edit
Taş Plak 1960 Suzan Güven Kalbime Koy Başını Doktor Nabzımı Bırak / Çiçekler Derleyeyim Sahibinin Sesi 2719 Edit
Taş Plak 1960 Adnan Pekak Niçin Çaldın Kalbimi / Beni Severken Niçin Kaçtın Sahibinin Sesi 2720 Edit
Taş Plak 1960 Semra Atılay Çok Geceler Bekledim / Ne Kadar Özler Bilsen Sahibinin Sesi 2722 Edit
Taş Plak 1960 Mustafa Ceyhanlı Hasta Düştüm Elim Tutmaz Kalemi / Molla Sahibinin Sesi 2724 Edit
Taş Plak 1960 Mualla Mukadder Benim Aklım Alacaksın / Mazideki Aşkımdan Sahibinin Sesi 2726 Edit
Taş Plak 1960 Yusuf Gül Cano / Semaver Sahibinin Sesi 2727 Edit
Taş Plak 1960 Nurinnisa Toksöz Garip Bir Kuştu Gönlüm / Beş Paralık On Paralık Sahibinin Sesi 2728 Edit
Taş Plak 1960 Ahmet Sezgin Dere Boyu / Kar Yağar Beyaz Olur Sahibinin Sesi 2729 Edit
Taş Plak 1960 Sinan Subaşı Bu Dünya Yalan / Ben Bir Garibim Şençalar 35 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Zafer Yolu / Olur Mu Böyle Olur Mu, Kardeş Kardeşi Vurur Mu Şençalar IS 01 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı / Doktorun Hapı Şençalar IS 02 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Sabahın Seherinde / Göz Göz Oldu Yüreğim Şençalar IS 03 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Aşkınla Yanan Sineme El Sürme Yanarsın / Merhaba Dostlar Şençalar IS 102 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Zalim Felek / Ümitsiz Bir Bekleyiş Şençalar IS 26 Türkofon 5501 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Bir Rüzgardır / Derdimi Anlamaz Hain Şençalar IS 54 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Kışlada Bahar / Rüzgar Kırdı Dalımı Şençalar IS 55 Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Şarap Mahzende Yıllanır / Beter Ol Şençalar IS 99 Edit
Taş Plak 1960 Neşe Karaböcek Allome / Tin Tin Tini Mini Hanım Columbia Plak RT 17971 Ankara Karaböcekler Olarak Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Be Bahçevan / Gönül Gel Gitme Columbia Plak RT 513 Edit
Taş Plak 1961 Suat Sayın Sen Gül Dalında Gonca / Postacı Grafson 1153 Edit
Taş Plak 1961 İsmet Nedim Gel Yalnızım / Veda Odeon 292 Edit
Taş Plak 1961 İsmet Nedim Çoban Çeşmesi / Gel Sevgilim Gülelim Odeon 293 Edit
Taş Plak 1961 İlham Gencer Deniz Ne Kadar Güzel / Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Odeon 345 Vokal Grubu: Karakediler Edit
Taş Plak 1961 İsmet Nedim Sarı Gülüm Korkmaz Mı / İki Damla Gözyaşı Odeon 352 Edit
Taş Plak 1961 İsmet Nedim Çileli Başım / Kız Fatma Odeon 353 Edit
Taş Plak 1961 Erol Büyükburç Little Darling / One Way Ticket Odeon LA 313 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 1961 Erol Büyükburç Little Lucy / Oh Carol Odeon LA 314 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 1961 Erol Büyükburç Kiss Me / It's Now Or Never Odeon LA 330 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 1961 Erol Büyükburç A Lover's Wish / El Matador Odeon LA 346 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Bülbülün Kanadı Sarı / Eminem Oturmuş Çorap Örüyor Sahibinin Sesi 2051 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Biner Paytona / Karşıki Dağlar (Kesik Hoyrat) Sahibinin Sesi 2134 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Evlerinin Önü Kavak / Eyvanda Yatan Oğlan Sahibinin Sesi 2152 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Üç Kardeştik Gittik Geyik Avına / Cahar Attım (Coşkun Sular) Sahibinin Sesi 2184 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Deli Gönül - El Ele Ver / Şarkılı Şirvan - Bu Dere Buz Bağladı Sahibinin Sesi 2224 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Zorla Beni / Sen Gideli Sahibinin Sesi 2252 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Dedim Ay Efendim / Arpa Orağa Geldi Sahibinin Sesi 2277 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Bir Güzel Ki On Yaşına Girince / Kırk Yaşında Sahibinin Sesi 2291 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses İki De Keklik Bir Kayada / Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola Sahibinin Sesi 2319 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Yeni De Kapının / Garibem Bu Vatanda Sahibinin Sesi 2345 Edit
Taş Plak 1961 Celal Güzelses Çay İçinde Döğme Taş / Dağlara Lale Düştü Sahibinin Sesi 2358 Edit
Taş Plak 1961 Kadem Allahverdi Gel Ey Sevgili Canım / Öyle Bir Güzel Sevdim Ki Sahibinin Sesi 2730 Edit
Taş Plak 1961 Ziynet Sönmez Ben Ölürsem Oy Annem / Kız El Ele Mendil Sahibinin Sesi 2731 Edit
Taş Plak 1961 Kaplan Tarsuslu Bir Güzel Elinde Oyuncak Olmuş / O Kara Gözlere De Leylam Sahibinin Sesi 2732 Edit
Taş Plak 1961 Nursal Ünsal Her Tel Saçın (Hayret) / Pencereden Taş Attım Sahibinin Sesi 2733 Edit
Taş Plak 1961 Zeki Müren Renk Almış İpek Saçların / Senden Ayrı Günlerimde Sahibinin Sesi 2734 Edit
Taş Plak 1961 Nurinnisa Toksöz Hoyda Yarim Hoyda / Aksarayın Paket Paket Taşları Sahibinin Sesi 2735 Edit
Taş Plak 1961 Ahmet Sezgin Çaya Vardım Çay Susuz / Kaldır Kollarını Yavrum Sahibinin Sesi 2736 Edit
Taş Plak 1961 Mualla Mukadder İnle Ey Sevgili / Seni Çılgınca Sahibinin Sesi 2737 Edit
Taş Plak 1961 Adnan Pekak O Gözlerin Ne Kadar Kara / Bırakıp Gitti O Zalim Sahibinin Sesi 2738 Edit
Taş Plak 1961 Bedirhan Kırmızı Çarşıda Çalışırım / Turnamın Kanadı Sahibinin Sesi 2739 Urfalı Bedirhan Kırmızı Olarak Çıktı. Edit
Taş Plak 1961 Celal Şahin Spor Toto / Karadeniz Fantazisi Sahibinin Sesi 2740 Edit
Taş Plak 1961 Nida Tüfekçi Yozgat Sürmelisi / Onbeşli Sahibinin Sesi 2741 Edit
Taş Plak 1961 Seha Okuş Ceviz Oynamaya Geldim / Son Bakisim Toklimenin Köyüne Sahibinin Sesi 2742 Edit
Taş Plak 1961 Abdullah Yüce Boş Ver / Annem Annem Babam Yok Mu? Sahibinin Sesi 2743 Edit
Taş Plak 1961 Ahmet Sezgin Dağ Başında Hezan Var / Dağlar Dağımdır Benim Sahibinin Sesi 2744 Edit
Taş Plak 1961 Nurinnisa Toksöz Kara Tren / Bülbül Havalandı Sahibinin Sesi 2745 Edit
Taş Plak 1961 Semra Atılay Rüzgar Kırdı Dalımı / Bir Rüzgardır Gelip Geçer Sahibinin Sesi 2746 Edit
Taş Plak 1961 Ahmet Hüseyin Abdu / Bir Dilber Gördüm Hünkar Suyunda Sahibinin Sesi 2747 Arap Şarkıları Üstadı Olarak Tanıtıldı. Edit
Taş Plak 1961 Urfalı İsmail Bayşu Felek Vurdu Taş İlen / Bahar Oldu Gül Biter Sahibinin Sesi 2748 Edit
Taş Plak 1961 Nurinnisa Toksöz Gurbet İllerde Söyler Ağlarım / Eyvana Gel Eyvana Sahibinin Sesi 2749 Edit
Taş Plak 1961 İsmail Aydın Babasından İstedim / Kadir Oğlu Geliyor Sahibinin Sesi 2758 Edit
Taş Plak 1961 Yasemin Esmergül Yalnızlar Rıhtımı / Olacak Ah Olacak Sahibinin Sesi 2759 Edit
Taş Plak 1961 Abdullah Yüce Söyle Bana Doktor / Sabahın Seherinde Sahibinin Sesi 2760 Edit
Taş Plak 1961 Nurinnisa Toksöz Zennube / Tamburam Rebap Oldu Sahibinin Sesi 2761 Edit
Taş Plak 1961 Handan Kara Ağlatma Beni / Ben Gönülden Columbia Plak 528 Edit
Taş Plak 1962 Müzeyyen Senar Ümitsiz Bir Bekleyiş / Seni Sevdim Pek Çok Sevdim Odeon 297 Edit
Taş Plak 1962 Erol Büyükburç You Mean Everything To Me / A Promise Odeon LA 382 Edit
Taş Plak 1962 Erol Büyükburç Barcelona / Memories Odeon LA 383 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Süt İçtim Yudum Yudum / Suya Gider Sahibinin Sesi 2414 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Ateşi Ruhların / Evlerinin Direği Sahibinin Sesi 2433 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Çayın Öte Yüzünde / Düş Müdür Hayal Midir Sahibinin Sesi 2446 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Kaleden Kaleye Ekerler Darı / Diyarbekir Hüzzam Mayası Sahibinin Sesi 2455 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Vallahi O Yardır / Diyarbakır Dört Kapı Sahibinin Sesi 2462 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Bahçede Yeşil Hıyar / Hele Yar Zalım Yar Sahibinin Sesi 2531 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Diyarbakır Manisi / Leylim Leylim Sahibinin Sesi 2542 Edit
Taş Plak 1962 Celal Güzelses Bu Dere Baştan Başa / Bitlis'in Yolları Sahibinin Sesi 2586 Edit
Taş Plak 1962 Ahmet Sezgin Avcı Vurmuş Ceylanı / Yeşilim Sahibinin Sesi 2765 Edit
Taş Plak 1962 Perihan Altındağ Sözeri Hatıralar / Kaderim Ölmekse Eğer Sahibinin Sesi 2766 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1962 Mustafa Ceyhanlı Aciz Kaldım Gönül / Kızın Adı Dudu Sahibinin Sesi 2768 Edit
Taş Plak 1962 Ahmet Sezgin Uçan Kuşlar / Küp İçinde Ayranım Sahibinin Sesi 2773 Edit
Taş Plak 1962 Yılmaz İpek Aşk Ne Güzel Şeydir / Oyun Havası Sahibinin Sesi 2775 Edit
Taş Plak 1962 Salih Uygun Yolumun Üstüne Pusu Koydular / Felek Koymaz Güleyim Sahibinin Sesi 2777 Edit
Taş Plak 1962 Ahmet Sezgin Al Yeşil Döküm Anneler / Şemsiyemin Ucu Kara Sahibinin Sesi 2779 Edit
Taş Plak 1962 Semra Atılay Gel Üzme Beni / Gel Gitme Kalmasın Gözüm Sahibinin Sesi 2780 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1962 Adnan Pekak Gurbet Mektubu / O Güzel Gözlerine Sahibinin Sesi 2781 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1962 Mualla Mukadder Ben Küskünüm Feleğe / Görünmek İsterim Sahibinin Sesi 2782 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1962 Nurinnisa Toksöz Keten Gömlek Giyemem / Ben Güzel Görmedim Senden Ziyade Sahibinin Sesi 2784 Edit
Taş Plak 1962 Ahmet Sezgin Kerpic Kerpic Üstüne / Hastayim Ben Gelemem Sahibinin Sesi 2786 Edit
Taş Plak 1962 Ahmet Sezgin Garibim Atti İlimden / Küp İcinde Nisasta Sahibinin Sesi 2787 Edit
Taş Plak 1962 Kaplan Tarsuslu Gökte Allah Yerde Para / Ey Sarisin Sarisin Sahibinin Sesi 2789 Edit
Taş Plak 1962 Fahrunnisa Solmaz Ateşinle Yanarak / Murad Çeşmesi Sahibinin Sesi 2790 Edit
Taş Plak 1962 Mualla Mukadder Boğaziçi / Bahçemde Safa Sahibinin Sesi 2791 Edit
Taş Plak 1962 İsmail Demirdöven Başımı Alıp Gideyim / Gel Gitme Kadın Sahibinin Sesi 2792 Edit
Taş Plak 1962 Dursun Salkım Gazeteci / Senin İçin Düştüm Ben Bu Yollara Sahibinin Sesi 2794 Edit
Taş Plak 1962 Abdullah Yüce Ahlarla Geçti Ömrüm / Bence Bayram Ufukta Gün Bitincedir Sahibinin Sesi 2796 Edit
Taş Plak 1962 Yusuf Gül Aglarim Aglarim Kaderime Yanarım / Kara Sevdaya Tutuldum Sahibinin Sesi 2797 Edit
Taş Plak 1962 Celal Şahin Hamsinin Hikayesi / Kumar Sahibinin Sesi 2799 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1962 Gönül Yazar Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı Şençalar IS87 Edit
Taş Plak 1963 Yavuz Hoşses Gönül Verdim Bir Vefasız Güzele / Yandı Gönül Yar Aşkına Grafson 1240 Edit
Taş Plak 1963 Müzeyyen Senar Viraneye Dönmüş / Senin Sesin Gözlerinin Rengini Unutabilsem Odeon Edit
Taş Plak 1963 Müzeyyen Senar Sevgilim Beni Bırakıp Kaçtı / Yoğurdum Var Odeon 256 Edit
Taş Plak 1963 Erol Büyükburç Lonesome Stranger / For You Odeon LA 600 Edit
Taş Plak 1963 Celal Güzelses Maya Ve Uşşak - Kar Mı Yağmış / Mardin Kapı Şen Olur Sahibinin Sesi 2614 Edit
Taş Plak 1963 Celal Güzelses Fincanın Etrafı Yeşil / O Yarimin Damından Sahibinin Sesi 2632 Edit
Taş Plak 1963 Celal Güzelses Çay İçinde Kum Çeker / Hangi Bağın Bağbanısan Sahibinin Sesi 2699 Edit
Taş Plak 1963 Semra Atılay Kamilin Kızı / Damlayan Gözyaşımsın Sahibinin Sesi 2802 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Abdullah Yüce Evvelce Hüdayı / Ne Olur Kimseye Birakma Beni Sahibinin Sesi 2807 Edit
Taş Plak 1963 Ahmet Sezgin Yar Ateşi / Bir Of Ceksem Karsiki Daglar Yikilir Sahibinin Sesi 2808 Edit
Taş Plak 1963 İsmail Aydın Şanlı Yavuz / Aldım Şemsiyelerimi Sahibinin Sesi 2811 Edit
Taş Plak 1963 Ahmet Sezgin Çamlar Altında / Su Uzun Gecenin Gecesi Sahibinin Sesi 2814 Edit
Taş Plak 1963 Mualla Mukadder Al Gönlünü Ondan Bana Ver / Ayva Çiçek Açmış Sahibinin Sesi 2815 Edit
Taş Plak 1963 Adnan Pekak Cemile / Kızın Adı Münevver Sahibinin Sesi 2816 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Perihan Altındağ Sözeri O Yeşil Gözlere Leylam / Gidenler Gelmez Mi Dersin Sahibinin Sesi 2817 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Nurinnisa Toksöz Kız Cennet / Derdimi Dermana Geldim Sahibinin Sesi 2819 Edit
Taş Plak 1963 Semra Atılay Damlayan Gözyaşımsın / Gel Gitme Sahibinin Sesi 2822 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Mualla Mukadder Viran Olan Kalbimde / Eller Ne Derse Desin Sahibinin Sesi 2834 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Adnan Pekak Havada Bulut Yok / Susadım Su İsterim Sahibinin Sesi 2836 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Adnan Pekak Açılan Güller Gibi / Garip Kaldım Gurbette Sahibinin Sesi 2840 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Perihan Altındağ Sözeri Yarab / Suya Düştü Gülümüz Sahibinin Sesi 2841 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Mualla Mukadder Unutulmuş Ne Varsa / Siyah Gözlere Şarkı Sahibinin Sesi 2846 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Mualla Mukadder Pınarın Başında (Ayşem) / Döktün Saçlarını Sahibinin Sesi 2847 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Celal Şahin Bugün Git Yarın Gel / Hasso Twist Sahibinin Sesi 2848 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Semra Atılay Yazılan Bozulmaz / Kıvrak Kıvrak Yürüyüşün Sahibinin Sesi 2849 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Mualla Mukadder Bir Biçare Gönlüm / Ya Rab Sahibinin Sesi 2851 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Adnan Pekak Kaz Mezarcı Kaz / Domatesin Çekirdeği Sahibinin Sesi 2857 45'lik Olarak Da Yayımlandı. Edit
Taş Plak 1963 Mustafa Ceyhanlı Al Eyvana Yatak Serdim / Her Kime İnanıp Sahibinin Sesi 2877 Edit
Taş Plak 1963 Kıbrıslı Müzisyenler Yaralı Kalbim / Bahçemdeki Son Goncayı Şençalar 1 Ilk Tas Plâk Ve İlk 45’lik Plâk Dolduran Kibrisli Türk Sanatçi Ahmet Belevi Edit
Taş Plak 1963 Kıbrıslı Müzisyenler Elveda Artık Sana / Olimpia Şençalar 2 Ilk Tas Plâk Ve İlk 45’lik Plâk Dolduran Kibrisli Türk Sanatçi Ahmet Belevi Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Akasyalar Açarken / Kederden Mi Bilmem Neden Columbia Plak 545 45lik olarak da yayınlandı. Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Meğer Sevmek Pek Yalanmış / Metelik Oyun Havası Columbia Plak 573 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Yare Pazen Seçemedim / Yeni Yolun Düzleri Columbia Plak 600 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Aç Kalbini Gireyim / Bir Umulmaz Derde Düştüm Columbia Plak 620 Edit
Taş Plak 1964 Adnan Varveren Abidik Gubidik Twist / Unut Beni Ergas Plak 1006 Edit
Taş Plak 1964 Müzeyyen Senar Yollarına Gül Döktüm / Adın Yaşar Dillerde Odeon 270448 Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Felek Gurbete Attın / Neredesin Leylam Columbia Plak 669 Orhan Kencebay Olarak Yayınlandı. Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Ağla Sazım Ağla / Gurbet Elde Columbia Plak 699 Orhan Kencebay Olarak Yayınlandı Edit
Taş Plak 1965 Müzeyyen Senar Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Sabahın Seherinde Odeon 255 Edit
Taş Plak 1965 Müzeyyen Senar Benli / Çıkar Yücelerden Odeon 270368 Edit
Taş Plak 1965 Mualla Mukadder Hiç Gülmedi Benim Yüzüm / Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim Sahibinin Sesi 2890 Edit
Taş Plak 1965 Mualla Mukadder Bağda Üzüm Budanır / Senin Olsun Mendilim Sahibinin Sesi 2899 Edit
Taş Plak 1965 Mualla Mukadder Kayıkçı / Bu Garip Başıma Gelenler Nedir Sahibinin Sesi 2984 Edit
Taş Plak 1965 Orhan Şener Ah O Gönül Hırsızı / Leylakların Hayali Diskofon Plak 5015 Edit
Taş Plak 1966 Müzeyyen Senar Bivefa / Bursa Türküsü Odeon 270369 Edit
Taş Plak 1966 Müzeyyen Senar Alamam Doğrusu Desti Emele / Derdimi Ummana Döktüm Odeon 270385 Edit
Taş Plak 1967 Müzeyyen Senar Ela Gözlüm / Hoy Beni Odeon 270386 Edit
Taş Plak 1967 Müzeyyen Senar Gül Derler / Turnalar Odeon 270391 Edit
Taş Plak 1967 Müzeyyen Senar Haleli Gözler / Sun Da İçsin Odeon 270392 Edit
Taş Plak 19xx Balarısı Ahmet Triosu Hint Müziği / Mustafa Grafson 1085 Edit
Taş Plak 19xx Balarısı Ahmet Triosu Domuzdan Yana Misun / Sultaniyagah Sirto Grafson 1090 Edit
Taş Plak 19xx Balarısı Ahmet Triosu Yaşasın O Ufak Fark / Kasap Havası Grafson 1139 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Sevgilim Bana Dedi / Nedir Bu Çektiğim Çile Grafson 1204 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Hasan Turan Çığrışır Bülbüller Gelmedi Bahar / Şu Köyde Bir Yarim Var Grafson 1225 Edit
Taş Plak 19xx Belkıs Özener Gözlerimin Yaşını Silemiyorum / Ağlarım Gülenim Yok Grafson 1288 177 Seri No'su İle 45'lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Aşık Hasan Turan Gönül Der Ki Bir Kuş Olup Uçayım / Ezel Bahar Gelince Çıkarlar Yaza Grafson 1350 Edit
Taş Plak 19xx Yavuz Hoşses Kader Yolcusuyum / Bu Dağları Delen Bilir Grafson 1368 Edit
Taş Plak 19xx Şükran Özer Doruk Çamlıca Yolunda / Perişan Saçlarım Grafson 2111 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Naat-I Mevlana I. Kısım / Naat-I Mevlana II. Kısım Odeon 126500 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Hicran Elem / Beste Odeon 126501 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Hayal Oldu Gözümde / Süzme Çeşmim Odeon 126502 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gülle Hem Bezmi Visaliz / ? Odeon 126503 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bir Hıyabandır Ki Hasret / Gösterip Ağyara Lütfun Odeon 126504 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Çeşmi Ahularının Hatırası / Feryat Ediyor Odeon 126505 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Ben Beni Bilmem Neyem / Esti Nesimi Nevbahar (Hafız Âşir Efendi) Odeon 128 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Bu Vadi Alemde / Karlı Dağı Aştım (Hafız Âşir Efendi) Odeon 129 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Ben Gideyim / Gönül Nasıl Odeon 130 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Arayıp Gezmektedir / Neva Yok Odeon 131 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Yer Mislini / Gazel Odeon 131751 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ağlasın Bülbülleri / Gam Çeker Odeon 131752 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Feryat Ediyor / Gösterip Ağayara Lütfun Odeon 131765 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Neyleyim Köşkü / Senin Yazın Kışa Benzer Odeon 131766 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gurbette Vatan / Gazel Odeon 131767 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ne Ettim Sana Ben / Neşeyab Lütfun Odeon 131781 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Kanda Varsa Aşk / Parlasın İkbal Odeon 132 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Fariğ Olmam / Nazarımda Odeon 133 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Gösterip Ayare / Neva Yok Odeon 134 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Alemi Mehtaba / Huriler Odeon 135 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Ut İle Taksim - Hicaz / Ulah Longa Odeon 202520 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Piyano İle Taksim - Hicazkar / Ut İle Taksim - Suzinak Odeon 202521 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Ut İle Taksim - Kürdilihicazkar / Ut İle Taksim - Muhayyer Odeon 202522 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Ut İle Taksim - Rast / Ut İle Taksim - Uşşak Odeon 202523 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Ut İle Taksim - Hüzzam / Ut İle Taksim - Nihavend Odeon 202524 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Hemşin / Tepeler Odeon 202551 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Kilise Kapusu / Korsobon Rum Havası Odeon 202552 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Büyük Liman Havası / Maçka Laz Havası Odeon 202553 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Akçaabat Laz Havası / Tonya Laz Havası Odeon 202554 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Hasretle Bu Şeb / Uyur Daim Uyanmaz Mı Odeon 202762 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Feryat Ediyor / Hasretle Bu Şeb Odeon 202763 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Baharın Zamanı Geldi / Neşeyabı Lütfun Odeon 202766 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Karnev 1. Kısım / Karnev 2. Kısım Odeon 202782 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Karnev I Kısım / Karnev II Kısım Odeon 202782 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Kimden Sorayım / Uyur Daim Uyanmaz Mı Odeon 202783 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Sevda Yaratan / Şen Gözlerinin Odeon 202799 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Issız Gecenin / Sevdası Henüz Odeon 202804 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Göynümde Hazan / Parlak Saçlarını Odeon 202897 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Dizlerine Kapansam / İşte Seni Seven Benim Odeon 202945 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Ay Dalgalanırken / Ne Olur Odeon 202946 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Geçti Muhabbet Demi / Kalmadı Bende Odeon 202951 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aktı Kalbimin / Sevda Sardı Kalbimi Odeon 202965 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Çapkın Emine / Sarı Yar Odeon 202972 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Kaçsan Beni Yaksan / Yalnız Bırakıp Gitme Odeon 202974 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bak Şu Dilber Kadına / Şu Zavallı Yüreğim Odeon 202978 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Günlerce Okşayıp / Ölürsem Yazıktır Odeon 202983 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Biz Heybelide Her Gece / Yalovanın Şen Kızı Odeon 202984 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bir Yaz Günü / Nereden Sevdim Odeon 202986 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Aldatırsa Beni Karım / İstanbullu Kız Odeon 202989 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gözünün Rengini Sordum / Yalnız Benim Ol Odeon 202993 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Kara Çadır İsmi Tutar / Kayalar Merdin Merdin Odeon 241 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Kozalı Gelin / Tren Gelir Hoş Gelir Odeon 242 Edit
Taş Plak 19xx Alaeddin Yavaşça Boğaziçi / Gönlümün Bülbülüsün Odeon 247 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Cam Kesti / Karşı Yakanın Odeon 249 Edit
Taş Plak 19xx Şemsi Yastıman Atım Araptır Benim / Karamanın Alt Yanı Dere Odeon 250 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Açtım Perdeyi / Ne Güzel Yakışmış Odeon 254 Edit
Taş Plak 19xx Nihat Mercanlı Kalaycılar Kalaycılar / Küçükten Görmedim Odeon 258 Edit
Taş Plak 19xx Nihat Mercanlı Ayvacı Geliyor Ayvacı / Karanfil Deste Gider Odeon 262 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Bir Semaver Almışım / Mektebin Bacaları Odeon 264 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Eğil Dağlar Eğil / Nasıl Meth Edeyim Odeon 265 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Çıktım Saray Köşküne / Karşıda Kuzu Gördüm Odeon 269 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Düz Mahalle İçinde / Horoz Türküsü Odeon 270 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Çiftetelli / Klainet İle Taksim Odeon 270005 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gözyaşlarınız / Hasta Kalbimde Odeon 270008 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Ey Şen Kadın / İsterim Odeon 270017 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Andıkça Seni / Yıllarca Seni Odeon 270025 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aşkınla Yanan / Benzin Sararan Odeon 270033 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aşk Ve İnkisar / Ömrüm Seni Sevmekle Odeon 270036 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Ağlatan Kadın / Şahane Gözler Odeon 270045 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Gizli Sevda / Kandın Fendine Odeon 270046 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Bir İnce Belin / Hala Yanıyor Odeon 270048 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Aman Güzel Maçkalı / Rampa Rumba Odeon 270050 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Esmerim Kıyma Bana / İndim Yarin Bahçesine Odeon 270053 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Kalbimbe Bu Akşam / Menekşeden Taç Öreyim Odeon 270060 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Mehtap Dalgın Bakıyor / Ruhum Yine Bir Hüzn İle Odeon 270069 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Asri Kız / İzmirli Kız Odeon 270072 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Dağları Aşamadım / Kalbimi Ayarrtın Bir Gülüşünle Odeon 270077 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Nar Çiçeğine Benzer / Sarı İpek Saçlar Odeon 270078 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Üç Gün Oldu / Yeşil Sahillerde Odeon 270081 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Nerdesi Nerde Acep / Sen İstedin De Tutuldun Odeon 270087 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Gündüze Matem Veren / Hicranımı Çek Odeon 270089 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Çubuğu Asma Yarim / Karlı Dağları Karanlık Bastı Odeon 270092 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Seni Seven Bir Benim / Sitem Etti O Yare Odeon 270101 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aşkınla Sürünsem / Ellerine Kimler Yaktı Odeon 270107 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) İnlesin Kalbim / Kumral Saçının Odeon 270108 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Aşkı Hüsranla / Pencereden Bakma Odeon 270109 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Biz Kız Sevdim / Yüzüm Şen Hatıram Şen Odeon 270110 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Kanıma Kaynak Olsun / Kız Bahçede Gül Soldu Odeon 270111 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Eridi Kalmadı Dağların Karı / Gelin Güveyi Odeon 270115 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Saksofon İle Taksim Odeon 270116 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bak Şu Güzel Dilberi / Bay Bayan Odeon 270117 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Şu Dağları Delmeli / Mecnunum Leylamı Gördüm Odeon 270118 Edit
Taş Plak 19xx Bakır Yurtsever Çaya İndim Ağladım - Malatya Şarkısı / Estere Bindim Oldum Süvari - Anadolu Şarkısı Odeon 270119 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Bir Sevda Hatırası / Gizli Sevdaya Tahammül Odeon 270123 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Kara Sevda Gibi / Ne Gelen Var Ne Haber Odeon 270127 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aşkına İnanmam / Gönül Hasreti Sönmez Odeon 270129 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Gözüne Sevda Mı Çektin / Ömrümün Köhne Baharında Odeon 270132 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Sen Bir Gül Gibi / Senelerden Beri Odeon 270136 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bülbül / Havalanma Telli Turnam Odeon 270141 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Kalbimde Benim Bir Yara Var / Tek Tek Atarsın Odeon 270144 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Kız Eminem Eminem / Öyle Yaktın Ki Beni Odeon 270146 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Keten Gömlek / Konya Develisi Odeon 270153 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar İzmir Kordon Zeybeği / İzmir Zeybek Havası Odeon 270154 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Altın Dişli Karam / Süpürgesi Yoncadan Odeon 270157 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Ben Bir Köylü Kızıyım / Gece Güzndüz İstersin Bir Eğlence Odeon 270159 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Kara Gözler / Yağmur Yağar Bulut Döner Odeon 270161 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Aylardan Uzak / Gözyaşlarım Aktıkça Odeon 270162 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Sarı Kordele / Yeni Sürmeli Odeon 270166 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kayseri Mektebine / Yandım Aman Sarı Kız Odeon 270171 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Kalbim O Güzel Gözlerini / Ruhumun Derdini Odeon 270178 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Keklik / Osman Odeon 270179 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Atı Olan El Atına Biner Mi / Naciye Odeon 270190 Edit
Taş Plak 19xx Zeki Duygulu Cümbüş İle Taksim - Karcığar / Çümbüş İle Taksim - Uşşak Odeon 270193 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Hem Aşkım Hem Ümidim / Seni Gördü O Şafak Odeon 270199 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar İlbahar Çiftetellisi / Klarinet İle Taksim Odeon 270204 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ayşem Gelir Su Yüzünde / Elinde Altın Şamdan Odeon 270210 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Yatman Kanun İle Taksim (Hicazkar) / Kanun İle Taksim (Rast) Odeon 270215 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Ayvalığın Kara Taşı / Nevşehir Dedikleri Odeon 270225 Edit
Taş Plak 19xx Bakır Yurtsever Havalıdır Deli Gönül - Urfa Şarkısı / Tamburam Rebab Oldu - Urfa Kerem Şarkısı Odeon 270228 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Hacılar Köyünden / Karanfilim Saksılarda Odeon 270231 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Sarıyerden Su Gelir / Söğüt Yaprağı Yerde Odeon 270243 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Sevdanın Denizi / Yozgat Sürmelisi Odeon 270259 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bu Yıl Yalnız Geçti / Yıllarca Senin Odeon 270272 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Urfalı Kız / Yakıcı Gözler Odeon 270275 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Boyu Hoş Endamı Güzel / Fırat Odeon 270276 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aman Allah Gurbet Ellerde / Lirayı Bozdurayım Odeon 270277 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Asanın Yeşil Çamları / Güller Arasında Odeon 270279 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Çiçek Dağı / Elinde Süt Güyümü Odeon 270287 Edit
Taş Plak 19xx Zeki Duygulu Sen Söyle Ne Oldun / Yasemenim Çiçeğim Odeon 270299 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Asalar Çiçeğisin / Çapkın Çapkın Bana Baktın Odeon 270309 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Örtün Pencereyi / Uyusam Göysüne Odeon 270310 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Nar Ağacı Budam Budam / Yine Çırpına Çırpına Odeon 270315 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bir Gün Ne Olur / Göründün Bir Yar Gibi Odeon 270317 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Karadır Kaşların / Karşı Dağda Sıra Sıra Bademler Odeon 270337 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Benim Yarim / Kemençemin Telleri Odeon 270354 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Asker Oldum Piyade / Şimşir Pınar Odeon 270356 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Ben Esirim Sana / Yaktın Beni Odeon 270362 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kınamayın Koşularım / Kurban Olayım Habib Odeon 270364 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kesi Bağları / Ulu Kavak Odeon 270384 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Hey Pınar Derin Pınar / Oh Oh Ne Güzel Şey Odeon 270399 Müzeyyen Senar ile, Leyla İle Mecnun Filminden Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşk Yolunda Bağrı Yanık / Leyla Bir Özgecandır Odeon 270400 Müzeyyen Senar ile, Lelya İle Mecnun Filminden Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Nasıl Oldu Bilemem / Yıllarca Demek Odeon 270408 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Güzelin Yanağı / Maraş Maraş Odeon 270415 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Duman Olur Dağlar Başı / Göç Göç Oldu Odeon 270416 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Dağlar Dağlar / Köşküm Var Deryaya Karşı Odeon 270424 Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar Edit
Taş Plak 19xx Aziz Şenses Gelin Ayşe / Ne Kara İmiş Şu Alnımın Yazısı Odeon 270425 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Menekşe Kokulu Yarim / A Benim Mor Çiçeğim Odeon 270431 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Hüdayda Şarkısı / Sarı Çiçek Odeon 270432 Edit
Taş Plak 19xx Aziz Şenses Yıkılasu Şu Dağlar / Seher Yeli Odeon 270438 Edit
Taş Plak 19xx Semahat Özdenses Çok Yosmalar / Düş Benim Gibi Aşka Odeon 270441 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Evleri Kayalıkta / Saray Yolu Yücedir Odeon 270443 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Badı Sabah / Karadır Kaşların Çengel Odeon 270455 Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Küşade Talihim / Açmam Açamam Odeon 270468 Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar, Necati Tokyay, Muzaffer Güler Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran A Düğünün Ekberi / Benim Anam Yol Üstüne Odeon 270470 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Türkün Kurtuluş Destanı I Kısım / Türkün Kurtuluş Destanı II Kısım Odeon 270479 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Bana Derlerdi / Süre Süre İndirdiler Odeon 270483 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Bilmiyorum Bana Ne Oldu / Sen Bu Yerden Gideli Odeon 270488 Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar, Necati Tokyay, Muzaffer Güler Edit
Taş Plak 19xx Muzaffer Kandur (Güler) Bilmiyorum Bana Ne Oldu / Sen Bu Yerden Gideli Odeon 270488 Selahattin Pınar, Müzeyyen Senar, Necati Tokyay, Muzaffer Güler Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Mezarımı Derin Eşin / Şeftali Ağaçları Odeon 270501 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Ankara Oyun Havası / Küstüm Bu Dünyaya Odeon 270508 Edit
Taş Plak 19xx Bakır Yurtsever Bir Kara Kaş Ela Göz - Halk Şarkısı / Dağlar Başı Kuşladır - Halk Şarkısı Odeon 270511 Edit
Taş Plak 19xx Hacer Buluş Bizim Elin Koyunları / Şıkırdım Şıkırdım Odeon 270521 Edit
Taş Plak 19xx Aziz Şenses Kara Bahtım Kem Talihim / Koyuna Bak Koyuna Odeon 270522 Edit
Taş Plak 19xx Hacer Buluş Lili Yar / Meşeler Güvermiş Odeon 270529 Edit
Taş Plak 19xx Hacer Buluş Merdivenim Kırk Ayak / Giydiğim Aldır Odeon 270532 Edit
Taş Plak 19xx Neriman Altındağ Tüfekçi Kelkitin Altı Bağlar / Alçacık Duvar Üstü Odeon 270546 Edit
Taş Plak 19xx Nevin Demirdöven Bu Dere Yonca / Bir Dert Gibi Odeon 270551 Edit
Taş Plak 19xx Lütfi Güneri İçen Bir Daha Ayılmaz / Sana Gizli Bir Diyeceğim Var Odeon 270552 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Ne Dökmek İstesem / Sabret Gönül Odeon 270555 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Burhanın Destanı / Keziban Gelin Odeon 270556 Edit
Taş Plak 19xx Lütfi Güneri Esmer / Sevgi Ateştir Odeon 270565 Edit
Taş Plak 19xx Maçkalı Hasan Tunç Birazcık Dar Oldu / İki Taş Arasında Odeon 270566 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Sarı Kızın Saçları / Aman Aman Mersinli Odeon 270568 Edit
Taş Plak 19xx Nevin Demirdöven Sormadın Halimi / Ayrılık Yarı Ölmekmiş Odeon 270572 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Güzele Kapıldı / Tahrirli Yeşil Gözler Odeon 270575 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Berber Usturanın Sapı / Köprüden Geçti Gelin Odeon 270576 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Limon Ektim Taşa / Ne Sor Bana Odeon 270582 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Şikayet Bilmeyen Kalbim / Baharda Bu Yıl Odeon 270587 Edit
Taş Plak 19xx Hacer Buluş Çiçekdağı Derler / Hisardan İnmem Diyor Odeon 270589 Edit
Taş Plak 19xx Şemsi Yastıman Şeker Oğlan / Şeytan Bunun Neresinde Odeon 270590 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Ankara'da Yedik Taze Meyvayı / Tahtakurusu Türküsü Odeon 270591 Edit
Taş Plak 19xx Nevin Demirdöven Bahçeye İndim Ki / Ne Çok Çektim Hasretini Odeon 270593 Edit
Taş Plak 19xx Lütfi Güneri Aşabilsem Şu Dağları / Ayşe Kız Odeon 270594 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Neyleyim Neyleyim / Karabiber Türküsü Odeon 270599 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Yaprakları Gögsünde / Bir Güzel Sevdim Odeon 270603 Edit
Taş Plak 19xx Hacer Buluş Kalenin Bedenleri / Sabahın Seher Vakti Odeon 270605 Edit
Taş Plak 19xx Nurettin Çamlıdağ Divan / Yine Gördüm Elif Kızı Odeon 270612 Edit
Taş Plak 19xx Maçkalı Hasan Tunç Maçka Uzun Gayda Havası / Trabzon Şarle Türküsü Odeon 270614 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aşk Nedir / Bir Gülle Benim Odeon 270618 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Neyden Dökülen / Okudum Aşkı Odeon 270623 Edit
Taş Plak 19xx Nevin Demirdöven Kına Mı Yaktın / Sen Göğsüne Taktığın Odeon 270626 Edit
Taş Plak 19xx Şemsi Yastıman Keskinli Seferin Türküsü / Kırşehirin Gülleri Odeon 270627 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Lamba Şişesiz Yanmazmı / Yalnızım Gurbet Elde Odeon 270631 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Bana Aşkın Şarabını / Kaçma Sevgilim Odeon 270635 Edit
Taş Plak 19xx Nurettin Çamlıdağ Vargel Çantası / Şu Gelen Kayıkmıdır Odeon 270645 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Söylemek İstesem / Yalancıdır Hep Aynalar Odeon 270648 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Sevda Ne Demek / Bırak Beni Odeon 270655 Edit
Taş Plak 19xx Lütfi Güneri Sen Benim Doymadığım / Sensiz Yaşayamam Odeon 270660 Edit
Taş Plak 19xx Şemsi Yastıman Bugün Günlerden Pazar / Kabağı Boynuma Taktım Odeon 270665 Edit
Taş Plak 19xx Alaeddin Yavaşça Sarı Giye Bir Daha Gül Takma / Gülen Gözler Odeon 270676 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Avare / Güzel İstanbul Odeon 270683 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Ham Meyva / Evlerine Varamadım Odeon 270691 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Dillala / Karakaş Altına Odeon 270700 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Ela Gözlüm / Yeşil Ördek Gibi Odeon 270703 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Kırıldı Kalbim / Nsevmek Ne Kadar Tatlıdır Odeon 270704 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Kahpe Felek Sana Nettim / Pastırmadan Mezar Taşı Odeon 271 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Ayşe Suya Gidiyor / Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun Odeon 279 Edit
Taş Plak 19xx Alaeddin Yavaşça Sarı Mimozamsın Sen Benim / Tanburam Odeon 283 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Ekin Ektim Çöllere / Karşıdan Gel Göreyim Odeon 285 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Göz Göz Oldu Yüreğim / Hancı Odeon 294 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Leyla Sonsuz Karanlıklarda / Fistan Biçtim Dar Geldi Odeon 295 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Durak I. Kısım / Durak II. Kısım Odeon 296 Edit
Taş Plak 19xx Müzeyyen Senar Açılırsın Güzelim / Benden Selam Olsun Odeon 298 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Sahilde Sabah / Sevdim Seni Yana Yana Odeon 3001 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Beni Sev Ruhumu Sar / Koklasam Saçlarını Odeon 3004 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Cano Cano / Ay Osman Odeon 304 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Elinde Altın Şamdan / Havuz Başının Gülleri Odeon 308 Edit
Taş Plak 19xx Müzeyyen Senar Feryat Etme Gönül / Viraneye Dönmüş Odeon 320 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Bu Dağın Ardı Mantar / Sabahtan Kalktım Odeon 321 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Ne Sevgilim Kaldı / Gel Babaya Gel Odeon 334 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Meşesiz Dağlarda / Sen Biricik Gülümsün Odeon 335 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Araz İste Buz İste / Her Gece Rüyam Sensin Odeon 344 Edit
Taş Plak 19xx Necdet Tokatlıoğlu Koş Gel Artık Kollarıma / Senelerce Boş Yere Odeon 348 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Kırmızılar Giyinirsin / Leblebi Koydum Tasa Odeon 349 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Bizim Ayna Taş Ayna / Turnamın Kanadı Yeşil Odeon 350 Edit
Taş Plak 19xx Necdet Tokatlıoğlu Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin / Nereden Gördüm Odeon 351 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Kalmadı Sabrım / Sevişelim Odeon 360 Edit
Taş Plak 19xx Şemsi Yastıman Mor Koyun / Yürü Güzel Yürü Odeon 363 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Postacı / İçelim İçelim Mest Olalım Odeon 369 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Kılıbıklar / Memleket Dilleri Odeon 371 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Ay Sallanıp Giden Yar / Turnam Cenabına Sor Odeon 374 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Karşıda Medreseler / Kışlanın Kapısına Odeon 375 Edit
Taş Plak 19xx Tülay German Tell Laura I Love Her / Johnny Remember Me Odeon 381 Johnny Remember Me Şarkısında Arhan Tekvar İle Düet. Edit
Taş Plak 19xx Arhan Tekvar Tell Laura I Love Her / Johnny Remember Me Odeon 381 Johnny Remember Me Şarkısında Tülay German İle Düet. Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Dağdan İndim Düze Ben (Maya) / Şaştım Şaştım O Yarlan Odeon 384 Edit
Taş Plak 19xx Fevzi Üreten Allandı Sana Gönül / Sevgilimden Haber Alamaz Oldum Odeon 389 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Ateşim Yanmadan / Erisin Dağların Karı Odeon 392 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Aman Güzel Oy / Geçti Dost Kervanı Odeon 393 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Menekşe Gözler / Saçının Her Teline Odeon 396 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Gül Dibi Belleniyor / Meğer Sevmek Pek Yalanmış Odeon 401 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Ağlama Sevdiğim / Kemerin Naftaları Odeon 403 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Çağlayan Yavru Kuş / Hele Çılgınca Sev Odeon 410 Edit
Taş Plak 19xx Necdet Tokatlıoğlu Çok Naz Aşık Usandırır / Yağsın Yağmur Odeon 411 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Felek Vurdu Taş İle / Gel Gel Ayşem Odeon 412 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Bir Gün Bataken / Keklik Odeon 413 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç A Kızım Sana Potin Alayım Mı / Ta Ezelden Yüzüm Gülmez Odeon 419 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Aşağıdan Gelir Gelinin Göçü / Bize Gam Çektirdi Odeon 424 Edit
Taş Plak 19xx Nurettin Dadaloğlu Gülüm Seni Alır Dağa Kaçarım / Nasıl Da Yar Diyem Odeon 434 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Anamur Yolları / Odalar Yaptırdım Odeon 444 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Dere Boyu Kavunluk / Dere Kanarınsan Geçtim Odeon 446 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Şu Konyanın Mapusuna / Uzun Yıllar Uzasın Odeon 453 Edit
Taş Plak 19xx Fatma Türkan Yamacı Çiçekler Daldı Kaldı / Gurbet Elde Avareyim Odeon 463 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Aman Atımı Bağladım Da / Bugün Ayın Işığı Odeon 464 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Portakalı Soyamadım / Karakaş Gözlerin Elmas Odeon 468 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Kader / Otur Oradan Kalkma Odeon 469 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Oy Tezkere Tezkere / Yarim Derbeder Etme Odeon 470 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Kara Tren Ak Tren / Odamın Camları Telsize Karşı Odeon 471 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Asker Oldum Vatana / Gurbette Ömrüm Geçecek Odeon 472 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Benim De Anam Yol Üstünde / Kapısına Kul Oldum Odeon 473 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Benim Ahım Zalimlere Kalmsaın / Nafiledir Sevdiğim Odeon 480 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Kıratım I / Kıratım II Odeon 483 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Bostorgay / Seyit Osman Odeon 484 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Alnımın Yazısı / Çil Horozum Odeon 485 Edit
Taş Plak 19xx Canan Işık Kız Aliye Aliye / Kimim Var Kime Gidem Odeon 494 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Bahçelerden Kar Gelir / Hele Dadaş Hpşmusan Odeon 500 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Nuranım Nuran / Bülbül Neden Ağlarsın Odeon 501 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Unutmadım Seni Ben / Yüzündeki Yaşmaktır Odeon 504 Edit
Taş Plak 19xx Canan Işık Duman Duman Olmuş / Halime Odeon 510 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Ne Zaman Leylam / Ağlaya Ağlaya Düştüm Yollara (Maya) Odeon 511 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Güllü Kız / Kundurama Kum Doldu Odeon 514 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Tren Gelir Durmaz Gider / Urfalı Yaktı Beni Odeon 515 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng Bağlar Üzümsüz Olmaz / Beni Yakacaksın Sen De Yanacaksın Odeon 516 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Bahçelerde Sedef Yar / Turnalar Gelir Maraştan Odeon 517 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Özleyiş / Unutulan Sevgi Odeon 522 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Son Aşkım / Süreyya Odeon 523 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Bir Güzel Götüedü Beni Bahçeye / Helvacı Odeon 524 Edit
Taş Plak 19xx Gülcan Sevim (Bilgin) Ay Oğlan Tatarmısın / Estireyim Mi / Estireyim Mi Odeon 524 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Ayşem Çeşme Akmıyor / Şu Derenin Oylumu Odeon 525 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Öldürür Yara Beni / Yarim Adın Gülperi Odeon 531 Edit
Taş Plak 19xx Osman Türen Alas Furiye / Ana Beni Eversana Odeon 540 Edit
Taş Plak 19xx Osman Türen Bu Yoldan Çoklar Gider / Kestane Odeon 541 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Yüce Dağ Başında Yağan Karidim / Ben Gidiyorum Emanetim Allaha Odeon 555 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne / Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik Odeon 564 Edit
Taş Plak 19xx Osman Bayşu Gurbet Ele Giden Dönmez - Hayriye / Adına Yar Adına - Elinde Yeşil Fener Odeon 565 Edit
Taş Plak 19xx Osman Bayşu Gurbet Yolu - Sürmeligelin / Aklımı Aldın Yarim - Aman Esmerim Odeon 566 Edit
Taş Plak 19xx Bilal Bozdağ Kariı Dağlara Çadır Ben Kurdum / Oy Raci Raci Odeon 567 Edit
Taş Plak 19xx Bilal Bozdağ Ağlayan Gözlerin Yaşına Geldim /Bende Leylanın Yüzüne Odeon 568 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Işık Feryat / Sen Gül Dalında Gonca Odeon 569 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Işık Kalbin Altın Ben Hırsız / Vur Sineme Öldür Beni Odeon 570 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Renkler / Yare Pusu Kurdular Odeon 586 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Aramızda Felek Engel / Kagızmana Ismarladım Nar Gele Odeon 587 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Koldaş Amanın Gel Gel / Mineler Odeon 594 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı İpek Kumaşın Heni / Yarim Her Sabah Öten Bülbüller Yok Odeon 595 Edit
Taş Plak 19xx Rıza Konyalı Ayrı Düştüm Yeşil Sıladan / Cananımı Alp Gittin Elimden Odeon 596 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Işık Gül Pembe / Yaralıyım Yaralı Odeon 597 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Doldur Ayranı / Merhaba Sevdiğim Hele Hoş Geldin Odeon 605 Lütfiye Oylu ile birlikte Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Gurbetin Yolları / Hastayım Nar İsterim Odeon 608 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Kaderde Yazılan Leylam / Yar Alınır Satılmaz Odeon 609 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Olamaz Dedilerdi Leylim / Sende Bende Hal Kalmadı Odeon 614 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç Gül Yüzün Dönme Benden / Yeni Düştüm Bir Aşka Odeon 615 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Emre Aşka Düşeli Görmez Gözlerim / Helal Olsun Ali Abi Odeon 619 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Emre Aşka Veda Etmeli / Şu Virane Gönlümden Odeon 620 Edit
Taş Plak 19xx Canan Işık Kızım Kızım Kız Kişi / Sular Akar Arkın Arkın Odeon 621 Edit
Taş Plak 19xx Yavuz Hoşses Atıma Verdiler Sarı Samanı / Pencereden Bakma Yar Odeon 626 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Temel Şeftaliyi Şitil Ettim / Zilleri Al Eline Odeon 628 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Temel Ana Hakkı / Tatar Gelin Odeon 629 Edit
Taş Plak 19xx Muazzez Türüng İçimde Var Gizli Yara / Kara Kız Odeon 635 Edit
Taş Plak 19xx Aliye Akkılıç İstanbulun Kızları / Çoktan Beri Dostu Gördüğüm Yoktur Odeon 637 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Özoğlu Şah Mail / Urum Garibi Odeon 642 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Özoğlu Döne Gelin / Öksüz Oğlan Odeon 643 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Giden Ay Tutulurmu / Akşamdanmı Geçtin Kayalık Özü Odeon 645 Edit
Taş Plak 19xx Hacı Taşan Giden Yolcuyu Benmi Eyliyem / Sefa Geldin Dost Bağına Odeon 646 Edit
Taş Plak 19xx Yıldız Ayhan Aya Baktım Ay Beyaz / Vildan Odeon 647 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Gazi Ayhan Altın Yüzüğü Şak Şak / Aşıklara Saadet Yoktur Alemde Odeon 648 Edit
Taş Plak 19xx Bilal Bozdağ Bırak Ağlasın Bu Gönül / Karakış Gelmeden Odeon 649 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Kederim Belki Güzel - Ey Sarışın Pathe Edit
Taş Plak 19xx Müzehher Güyer Unutturamaz Seni Hiç Bir Şey / Bakıp Kır Saçlarıma Pathe 001 Edit
Taş Plak 19xx Müzehher Güyer Sensiz Alem Bahtiyar Etmez Beni / Ayrılmak Ne Kadar Zor Pathe 002 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Bir Gül Gibi Kıvraktır / Ağlamak İnlemek Pathe 012 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Şoför Şarkısı / Sarı Kız Pathe 014 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Bugün Yine Gönlümün Bahçesi / Sesimde Hıçkırıyor Pathe 033 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Üstün Sevgiliyi Kıskanmak / Bir Rüzgardır Gelir Geçer Pathe 055 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Gönlüm Sızlar Derinden / Kıvır Kıvır Saçların Pathe 057 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Senden Ayrı Yaşayamam / Kalbime Koy Başını Doktor Pathe 086 Edit
Taş Plak 19xx Emin Gündüz Gönlüm İçli Saz Oldu / Gel Güzelim Çamlıcaya Pathe 087 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Koldaş Ayrılık / Asker Oldu Vatana Pathe 106 Edit
Taş Plak 19xx Tacettin Uygun Suadiye / Güzel Gözlerin Pathe 131 Edit
Taş Plak 19xx Müzeyyen Yıldızdoğan Aşk Oyunu / Kayıkçı Pathe 157 Edit
Taş Plak 19xx Neriman Altındağ Tüfekçi Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim / Duman Duman Olmuş Karşıki Dağlar Pathe 172 Edit
Taş Plak 19xx Neriman Altındağ Tüfekçi Çakmağı Çak / Hastane Önünde İncir Ağacı Pathe 75 Edit
Taş Plak 19xx Halil Darvaş Fascination / Canarie Pathe PT - 64 Edit
Taş Plak 19xx Halil Darvaş Macar Fantazi / Romen Fantazi Pathe PT - 65 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Saz Semaisi - Tahir Buselik / Taksim - Milli Yegâh [Sultaniyegâh] Sahibinin Sesi 0001 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Saz Semaisi - Hüzzam / Taksim - Şedaraban Sahibinin Sesi 0002 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Saz Semaisi - Rast / Taksim - Mahur Sahibinin Sesi 0003 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Haspihal Musıki I. Ve II. Kısım / Haspihal Musıki / III. Ve Iv. Kısım Sahibinin Sesi 0004 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Saz Semaisi I. Ve II. Kısım - Nikriz / Saz Semaisi III. Ve Iv. Kısım - Nikriz Sahibinin Sesi 0005 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Peşrev I. Ve II. Kısımlar - Nikriz / Peşrev III. Ve Iv. Kısım - Nikriz Sahibinin Sesi 0013 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Kârı Kadim Peşrev - Suzidilara / Taksim - Acem Aşiran Sahibinin Sesi 0014 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Mehtap / Taksim - Tahir Buselik Sahibinin Sesi 0016 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Peşrev I. Ve II. Kısım Tahir Buselik / Peşrev / III. Ve Iv. Kısım - Tahir Buselik Sahibinin Sesi 0018 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Peşrev I. Ve II. Kısım - Şedaraban Peşrev / III. Ve Iv. Kısım - Şedaraban Sahibinin Sesi 0019 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Taksim - Eviç / Taksim - Karcığar Sahibinin Sesi 0028 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Ferahnak) / Ney İle Taksim (Rast) Sahibinin Sesi 0499 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Suzinak) Sahibinin Sesi 0500 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Hüseyni) / Ney İle Taksim (Saba) Sahibinin Sesi 0501 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Taksim - Hüseyni / Taksim - Milli Yegah Sahibinin Sesi 0512 Edit
Taş Plak 19xx Yorgo Bacanos Ud İle Taksim - Hicazkar / Ud İle Taksim - Segah Sahibinin Sesi 0513 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Ayrılık / Mazi Sahibinin Sesi 1360 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Fıkır Fıkır Çapkın Kız / Beyhude Geçmesin Hüsnün Sahibinin Sesi 1366 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Türkmen Kızı / Nine Beni Kız Mı Sandın Sahibinin Sesi 1367 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çok Hatıra Var / Öptüm Yüzün Al Oldu Sahibinin Sesi 1385 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Esmer Güzeli / Daha Onbeşindesin Çapkın Sahibinin Sesi 1387 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Dün Gece Koynumda / Kollarımın Arasında Sahibinin Sesi 1390 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Ne Zaman Güzel / Öpmeye Kıyamam Seni Sahibinin Sesi 1391 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bir Adalı Bir Modalı Bir Kadıköylü / İlkbaharın Sahibinin Sesi 1518 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çok Ayın Ondördü / Eyvah Ne Yazık Sahibinin Sesi 1535 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan İzmirin Şen Kızı / Karşıyakada İzmir Bülbülü Sahibinin Sesi 1542 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Dağlar Dağladı Beni / Dağların Sümbülü Var Sahibinin Sesi 1554 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Asın Ne Senin Dedim / Ey Gözleri Laciverdi Sahibinin Sesi 1573 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Göğüs Açık Göz Süzgün / Gül Yüzünü Açarsın Sahibinin Sesi 1574 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çapkın İhtiyar / Sevdal Zülfün Sahibinin Sesi 1575 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Razıyım / Seni Candan Seven Sahibinin Sesi 1579 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Görünür Ara Sıra / Göynüm Sana Vurgundur Sahibinin Sesi 1580 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bahçelerde Bülbüller / Gül Ektim Ekin Ekin Sahibinin Sesi 1588 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Dereler Çağlar Oldu / Karşı Dağın Yüzünde Sahibinin Sesi 1589 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bir Gün Geleceksin / Gördüğüm Günden Beri Sahibinin Sesi 1616 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Adanın Çamlarındayım / Gözleri Lacivert Renkli Sahibinin Sesi 1620 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bereli Kız / Geçer Her Gün Sahibinin Sesi 1629 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Ankara Türküsü / Sarışınlar Esmerler Sahibinin Sesi 1646 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bir Kadeh Çakınca Gel / O Çapkın Fındık Kurdu Sahibinin Sesi 1656 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çak Çak / Yo Yo Sahibinin Sesi 1659 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Dillere Destan Oldum / Efe Dayı Sahibinin Sesi 1660 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Aşkınla Yandım / Gördüm Yüzünü Sahibinin Sesi 1666 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Fatmam Gelin Gibidir / Şoför Türküsü Sahibinin Sesi 1674 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çapkın Emine / Karşıyakalı Sahibinin Sesi 1678 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Saksofon İle Taksim Sahibinin Sesi 1689 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Ne Büyük Ne Küçüksün / Yosma Zeynep Sahibinin Sesi 1709 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çapkın Kız / Yıldızmıdır Kız Gözlerin Sahibinin Sesi 1716 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Coşkun Zeybek / Eskişehir Yaylaları Sahibinin Sesi 1735 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Çek Kayıkçı / Olusa Böylesi Olsun Sahibinin Sesi 1747 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Çiftetelli / Klainet İle Taksim Sahibinin Sesi 1757 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Doldurun Kadehleri / Zaif Şişman Aranır Mı Sahibinin Sesi 1761 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Fikrimce / Kah Alısın Kuçağa Sahibinin Sesi 1770 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Kadın Fatma / Mini Mini Bir Kızdın Sahibinin Sesi 1780 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Köye Akşamlar İndi / Sevmekte Sevilmekte Sahibinin Sesi 1782 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Filika / İsmin Nedir Sahibinin Sesi 1783 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinet İle Taksim Sahibinin Sesi 1788 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Endamına Bayıldım / Titretti Beni Sahibinin Sesi 1801 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Özleyiş / Suna Sahibinin Sesi 1811 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Sus Kimseler Duymasın / Mehtaplı Bir Gecede Sahibinin Sesi 1812 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Taksim - Hicaz / Taksim - Hüzzam Sahibinin Sesi 1828 Edit
Taş Plak 19xx Mahmure Handan Bana Yan Gözle / Züğürt Aşık Sahibinin Sesi 1832 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Kıskanırım / Ah Fatma Sahibinin Sesi 1895 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Kara Kız / Kumral Kız Sahibinin Sesi 1908 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Aldanma Dudaklarındaki / Eyvah Ne Yazık Sahibinin Sesi 1938 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Karşılama / Çiftetelli Sahibinin Sesi 1939 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Ud İle Taksim - Kürdilihicazkar / Taksim - Hüseyni Sahibinin Sesi 1944 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Deli Gönül / Döktür Döktür Sahibinin Sesi 1951 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Çiftetelli - Ud İle / Hastayım Yaşıyorum Sahibinin Sesi 1958 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klainet İle Taksim / Klainet İle Taksim Sahibinin Sesi 1962 Edit
Taş Plak 19xx Erzincanlı Hafız Şerif Küstürdüm Barışamam / Doldur Kadehleri Süzelim Sahibinin Sesi 1972 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Ninni / Yıllarca Bütün Sahibinin Sesi 1977 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bahçelerde Meleme / Sarı Kordela Sahibinin Sesi 1981 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Nenni Feridem / Tokat Hamdin Türküsü Sahibinin Sesi 1984 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Baş Başa / Yaramaz Sahibinin Sesi 1997 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Karadır Kaşların / Yandım Allah Yandım Sahibinin Sesi 2006 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Giresun Tamzarası / Yıldız Sahibinin Sesi 2031 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Ud İle Taksim - Ferahnak / Ud İle Taksim - Karcığar Sahibinin Sesi 2032 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Göynümde Hayat / Uğrunda Akan Sahibinin Sesi 2038 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Narman İkinci Türküsü / Yüce Dağ Başında Sahibinin Sesi 2049 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Aşkın Uyuyorken / Kalbimde Öten Bülbülü Sahibinin Sesi 2054 Edit
Taş Plak 19xx Seyyan Hanım Ne Kadar Çapkın Şeysin - Rumba / Şu Yeşil Çamları Gezelim Sahibinin Sesi 2058 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Sevmekte Benim / Silemem Bir Gün Sahibinin Sesi 2062 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Mehtaba Sordum / Ud İle Taksim - Hicaz Sahibinin Sesi 2068 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Ben Ağlarım Doktor Ağlar / Menekşem Oh Sahibinin Sesi 2074 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Ey Siyah Gözlü Kadın / Gidelim Bahçeye Sahibinin Sesi 2083 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Aşkın Uyuyorken / Güzelim Beni Hiç Aramaz Oldun Sahibinin Sesi 2093 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Kız Adı Fatma Güzel / Mapushane Türküsü Sahibinin Sesi 2095 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses İnleyen Ruhumu / Sevdim De Seni Sahibinin Sesi 2133 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Mihneti Dünya / Sevdalıyım Ezelden Sahibinin Sesi 2137 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Diyarbakır Bu Mudur / Urfa Beşiri Hoyratı Sahibinin Sesi 2139 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Ud İle Taksim - Rast / Ud İle Taksim - Saba Sahibinin Sesi 2145 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Aşam Anam / Kiremit Bacalar Sahibinin Sesi 2147 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Gamlı Yollarda / Sevdamı Yeşil Gözlerinin Sahibinin Sesi 2160 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Tepeler Tepeler / Karşıdan Yar Güle Güle Sahibinin Sesi 2175 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Al Almayı Daldan Al / Öyledir Yar Öyledir Sahibinin Sesi 2176 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Adanalı Esmer Olur / Urfalı Ali Türküsü Sahibinin Sesi 2178 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Duman Duman Olmuş / Kırmızı Gül Sahibinin Sesi 2192 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Anne Sütünü Helal Eyle / Şehnazım Sahibinin Sesi 2199 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Ud İle Taksim - Nihavent / Ud İle Taksim - Uşşak Sahibinin Sesi 2201 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ayrılıktır Belimi Büken / Cenneti Verseler Girmezdim Sahibinin Sesi 2206 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Milli Şef Felaket Sahasında / Zavallı Erzincan Sahibinin Sesi 2214 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Anadolu Oyun Havası / Dereler Dağlar Gezdim Sahibinin Sesi 2215 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Erzinczn / Suşehri Felaketi Sahibinin Sesi 2221 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Hop Hop Nanay / Yeri Dilber Yeri Sahibinin Sesi 2231 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Sallandım Girdim Bağa / Yağmur Yağar Sahibinin Sesi 2235 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Göğsümde Bir Akşam / Yıllarca Seviştik Sahibinin Sesi 2236 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Uy Gelin Gelin / Yekte Anam Yekte Pastırmalar Denkte Sahibinin Sesi 2245 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Aman Fidey / Dağların Karı Gitmez Sahibinin Sesi 2247 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Mecnunum Leylayı Gördüm / Asker Ağam Sahibinin Sesi 2262 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Yine Bahar Oldu Çoştu Yüreğim / Hoy Beni Beni Sahibinin Sesi 2264 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Hop Lilisaşn Lilişan / Harman Yeri Yaş Yeri Sahibinin Sesi 2265 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Leylam Leylam / Nazmiye Türküsü Sahibinin Sesi 2266 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Badı Saba / Pınarın Başında Sahibinin Sesi 2267 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Alyım Taş / Dağ Başı Karlı Olur Sahibinin Sesi 2268 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Ud İle Taksim - Acem Aşiran / Ud İle Taksim - Hüzzam Sahibinin Sesi 2270 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Anteplinin Sazına / Yandım Esmer Sahibinin Sesi 2276 Edit
Taş Plak 19xx Hamza Şenses (Kel Hamza) Aşkın Ne Derin Yareler Açtı / Öpmeye Kıyamadım Sahibinin Sesi 2279 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Sevsemde Artık Eski Tadı Kalmadı / Her Günüm Mazide Kalmış Sahibinin Sesi 2280 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Çapkın Dudağın / Derdimin Dermanı Yok Sahibinin Sesi 2284 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Ey Hamamcı / Müdür Geliyor Sahibinin Sesi 2285 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Ayağında Kundura / Kapıyı Çalan Kimdir Sahibinin Sesi 2290 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Suya Giden Allı Gelin / Gara Oğlan Sahibinin Sesi 2295 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Baba Bugün Tersine Mi / Yine Yükselecek Türk Hava Kuşu Sahibinin Sesi 2296 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Kalenin Burcumuyum / Yüce Dağ Başında Sahibinin Sesi 2297 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Söyleyin Güneşe Bugün Doğmasın / Kahve Olsam Dolaplarda Kavrulsam Sahibinin Sesi 2303 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Aşıp Aşıp Karlı Dağı Gülşende Öten Bülbülüm Sahibinin Sesi 2309 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Yavaş Yavaş Bas Da Gel / Deryalar Üstünde Geyiğ Değilem Sahibinin Sesi 2321 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ah Fadimem Seni Nerde / Asker Oldum Piyade Sahibinin Sesi 2323 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Sen Gideli / Ela Gözlerin Sahibinin Sesi 2324 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Atımı Bağladım Ben Bir Ormana / Oğlan Adın Mustafa Sahibinin Sesi 2327 Edit
Taş Plak 19xx Müzeyyen Senar Ben Yıllarca Yanmışım / Hicranla Harab Oldu Sahibinin Sesi 2329 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Konyalım / Çıktım Saray Köşküne Sahibinin Sesi 2332 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Dokumacı Kız / Rakı İçer İçer Gezerim Sahibinin Sesi 2334 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Yolculuk Var(1.Kısım) / Yolculuk Var(2.Kısım) Sahibinin Sesi 2339 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bayram Gecesi(1.Kısım) / Bayramgecesi(2.Kısım) Sahibinin Sesi 2340 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gidin Bulutlar Gidin / Göründü Harput Yaylası Sahibinin Sesi 2341 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Olamaz Dediler / Ola Gidelim Sahibinin Sesi 2342 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Dağlar Kızı / Mendilinde Kar Getir Sahibinin Sesi 2344 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Seni Nerde Arasam / Şafak Söktü Yine Sunam Sahibinin Sesi 2346 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Geçmiş Güzel Günler / Sensiz Nidem Sahibinin Sesi 2347 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Kara Dere Harman Olur Mu / Koca Avratla Feriğin Kavgası Sahibinin Sesi 2348 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çiya Çiya (Alabanda Revüsünden) / Mandalina Portakal Sahibinin Sesi 2349 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Gayadan İniş Molur / Amanın Ne Olur Sahibinin Sesi 2351 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Diyorlar / Gönülde Hasret Var Sahibinin Sesi 2352 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Aman Aman Hürmüzüm / Humar Gözlüm Sahibinin Sesi 2353 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bülbül / Durnam Sahibinin Sesi 2354 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Şu Karşıdan Gelen Çifte Güzel / Karanfil Ocak Ocak Sahibinin Sesi 2356 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Kaş Oynattın Göz Ettin / Gazel Döktü Güz Oldu Sahibinin Sesi 2359 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay O Nasıl Gözlerdi / Vurma Avcı Vurma Sahibinin Sesi 2361 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Uzun Olur Efelerin Bıçağı / Akşam Olur Hovardalar Dizilir Sahibinin Sesi 2365 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Acırım Haline / Açıldı Bahçenin Gülü Sahibinin Sesi 2375 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Seni Her Nerede Görsem / Başıda Acem Şalı Sahibinin Sesi 2376 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinet İle Taksim Sahibinin Sesi 2380 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Bahçelerde Badem Var / Bugün Günlerden Cumadır Sahibinin Sesi 2382 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Geldim Ekin Biçmeğe / Egeli Kız Sahibinin Sesi 2387 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çile Bülbülüm Çile / Niçin Baktın Bana Öyle Sahibinin Sesi 2391 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Ali Dayı / Koyuna Bak Sahibinin Sesi 2394 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Diyarbakır Şad Akar / Cemo İle Cemile Sahibinin Sesi 2395 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Nişlerim / Pınara Varmadın Mı Sahibinin Sesi 2396 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Püsküllü Bela / Eyvallah Sahibinin Sesi 2397 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Genç Osman / Fincanı Taştan Oyarlar Sahibinin Sesi 2399 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Sarı Buğday / Halvacı Sahibinin Sesi 2400 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Hüsnüne Güvenme / Dediler Yar Sevme Pişman Olursun Sahibinin Sesi 2403 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Kaynana / Delilo Sahibinin Sesi 2405 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Alim / İsmini Demeye Varmıyor Dilim Sahibinin Sesi 2406 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Sevdalıyım Ezelden / Anadolu Oyun Havası Sahibinin Sesi 2408 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Bir Güzün Çöktü / Titriyor İsmin Andıkça Sahibinin Sesi 2411 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Daşa Verdim Yanımı / Kerpiç Kerpiç Üstüne Sahibinin Sesi 2419 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Taksim - Şetaraban / Taksim - Hüzzam Sahibinin Sesi 2422 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Civelek / Tambura Sahibinin Sesi 2423 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Havaidir Deli Gönül Havai / Gördüm Ki Gülşende Sahibinin Sesi 2429 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Koca Kuşun Yüksektedir Oyunu / Kariıdan Aşık Gider Sahibinin Sesi 2435 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Külhanlı / Ada Sahilleri Sahibinin Sesi 2438 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Allan Gel Pullan Gel / Ekinim Harmanım Yok Sahibinin Sesi 2439 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın / Minder Üstünde Pire Sahibinin Sesi 2440 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Atıverelim, Rakıyıda Şaraba Katıverelim / Boşver Aldırma Sahibinin Sesi 2449 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinet İle Taksim Sahibinin Sesi 2449 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Gönülde Neşemiz Ziyade / Beni Yenen Bir Çift Zardır Sahibinin Sesi 2450 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Gülizar / Külhanlı Sahibinin Sesi 2451 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Daldalanma / Ada Sahilleri Sahibinin Sesi 2452 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Bir Yıldız Doğdu Yüceden / Develi Sahibinin Sesi 2460 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Kıskanıyorum / Sensiz Kaldığım Geceler Sahibinin Sesi 2461 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Sabah Yıldızı / Sevda Zinciri Sahibinin Sesi 2464 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Elado Dedim / Mani Oluyor Sahibinin Sesi 2466 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bahçelerde Çiçek Açmış / Köylü Kızı Sahibinin Sesi 2473 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Akşamın Vakti Geçti / Gönülden Gönüle Sahibinin Sesi 2474 45lik Olarak Da Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Al Elmayı Daldan Al / Öyledir Yar Öyledir Sahibinin Sesi 2476 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Yayla Çiçeğimisin / Ay Sallanp Giden Yar Sahibinin Sesi 2478 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay İstanbulun Şen Kızı / Nasıl Yanık Olmasın Nağmeleri Sazımın Sahibinin Sesi 2480 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Dereler Çağlar Oldu / Ot Yanar Duman Olur Sahibinin Sesi 2482 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Neye Yarar / Bir Melek Gibi Masum Sahibinin Sesi 2484 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Şu Güzele Bir Bakın / Yaz Gelende Sahibinin Sesi 2485 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bir Selam Vermeden / Uykusundan Yeni Kalkmış Sahibinin Sesi 2488 Edit
Taş Plak 19xx Zaralı Halil Söyler Bala Beni Bala Beni / Bir Şinik Buğday Verdim Sahibinin Sesi 2490 Edit
Taş Plak 19xx Mustafa Çağlar Küçüksuda Gördüm Seni / Ben Seni Sevdim Seveli Sahibinin Sesi 2491 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Ordunun Dereleri / Tiridine Bandım Sahibinin Sesi 2499 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Unutmak İstiyorum / Şüphe Sahibinin Sesi 2501 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Makaram Sarı Bağlar / Habudiyar Sahibinin Sesi 2502 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Göçmenler / Kore'ye Giden Asker Sahibinin Sesi 2503 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Gelini Gelinide Kürdün Gelini / Ankara'da Yedik Taze Meyvayı Sahibinin Sesi 2504 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Gelse O Şuh Meclise / Gece Her Yer Dalıyor Sahibinin Sesi 2509 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Aşabilsem Şu Dağları / Fosforlu Sahibinin Sesi 2510 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Yüksek Minareden Attım Fesimi / Kara Biber Sahibinin Sesi 2511 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Kalbimi Bu Şarkıya Döktüm / Çiftliğim Sahibinin Sesi 2513 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ayrılık Ateşten Bir Ok / Esme Rüzgar Esme Başım Dalgalı Sahibinin Sesi 2515 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Altın Tasta Gül Kuruttum / Oy Miralay Miralay Sahibinin Sesi 2517 Edit
Taş Plak 19xx Mefharet Yıldırım Yörük Ali / Mektup Selam Eyle Benden Sahibinin Sesi 2520 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Ruhumda Neşe / Gül Olsam Ya Sümbül Olsam Sahibinin Sesi 2529 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Gel Güzel Gidelim Bağ Arasına / Üç Güzeldir İndi Çaya Sahibinin Sesi 2545 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Vurun Antepliler Namus Günüdür / Ne Acıdır Mahpushane Havası Sahibinin Sesi 2550 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce İnanmam / Yetişir Çektiğim Sahibinin Sesi 2551 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Gönülden Atma Beni / Güzeller Bağında Şarap İçelim Sahibinin Sesi 2558 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Sevmek Seni Bir Suç İse / Bahar Pembe Beyaz Olur Sahibinin Sesi 2567 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çarşıya Vardım / Boyacı Sahibinin Sesi 2569 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Boyacı Çarşıya Vardım Sahibinin Sesi 2569 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Armuttan Kayacağım / Pencereden Kar Geliyor Sahibinin Sesi 2571 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Sulukule / Geçit Fenerleri Sahibinin Sesi 2573 Edit
Taş Plak 19xx Şükran Özer Doruk Aşkı Çekenler Bilir / Bahar Geldi Bülbül Öttü Sahibinin Sesi 2576 Edit
Taş Plak 19xx Celal İnce Sevgilim / Yaylam Sahibinin Sesi 2578 Edit
Taş Plak 19xx Mefharet Yıldırım O Güzel Başını / Ne Gecelerim Gece Sahibinin Sesi 2580 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Kemençemin Telini / İki Gemi Yan Yana Sahibinin Sesi 2583 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Ağgül / Sarayburnu Sahibinin Sesi 2585 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ceylanımı Uçurdular / Mahmur Bakışlı Dilberim Sahibinin Sesi 2592 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Şen Bahriyeli / Var Mı Bize Yan Bakan Sahibinin Sesi 2619 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bir Gül Açan Bağında / Garip Garip Sahibinin Sesi 2620 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Yoğurt Koydum Dolaba / Garip Sahibinin Sesi 2623 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Derdime Eşsiz Ağlar / Bağa Girdim Sahibinin Sesi 2625 Edit
Taş Plak 19xx Zehra Bilir Asmalar Kol Uzatmış Dallere / Nasıl Edem Nere Gidem Sahibinin Sesi 2626 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Aşka Düştüm Ezelden / Turp Yemiş Nar Üstüne Sahibinin Sesi 2634 Edit
Taş Plak 19xx Ali Can Bülbül Türküsü / Emrah Gurbet Sahibinin Sesi 2638 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Behey Ela Gözlü Nevcivan Dilber / Mevlam Birçok Dert Vermiş Sahibinin Sesi 2642 Edit
Taş Plak 19xx Mefharet Yıldırım Beni Yalnız Gecelerde Dolaşırken / Gide Gide Yarelerim Dirildi Sahibinin Sesi 2646 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Orijinal Raks / Raks Oyun Havası Sahibinin Sesi 2651 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Kervanım Geçmiyor Kardan / Şu Dağların Ardında Sahibinin Sesi 2684 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Özçivi Ayrıldım Yavrumdan / Uzak Kaçma Dilberim Sahibinin Sesi 2685 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Özçivi Bir Ümidim Sen İdin / Yetmiyor Mu Çektiğim Sahibinin Sesi 2712 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Özçivi Dere Kenarından Geçtim / Tıkandı Hazinem Sahibinin Sesi 2723 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Özçivi Gözlerim Yaşla Dolu / Güzel Sevmesini Bilen Ustayım Sahibinin Sesi 2752 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Hasret Acısı Gibi Alın Yazısı Gibi / Doldur Kadehleri Tek Tek Atalım Sahibinin Sesi 2753 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder İşte Bahar, Açtı Güller / Aşkın Gibi Bir Hatıra Sahibinin Sesi 2753 Edit
Taş Plak 19xx Nesrin Ünal Gurbet / Maksadın Sahibinin Sesi 2755 Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli Aşkınla Ölsem / Güllücüğüm Sahibinin Sesi 2769 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Ben Sana Yandım Gelin / Siyah Zülfün Tarama Sahibinin Sesi 2771 Edit
Taş Plak 19xx Hasan Özçivi Halimden Anlayan Yok / Bekledim Ömür Boyu Sahibinin Sesi 2774 Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli Ölümden Gayri Ne Muradım Kaldı / Unutma Ki Benimsin Sahibinin Sesi 2785 Edit
Taş Plak 19xx Bedirhan Kırmızı Ben Bir Altın Fenerim / Bülbülün Giydiği Kara Sahibinin Sesi 2795 Edit
Taş Plak 19xx Nesrin Ünal Emel Bağladım Aşkına / Gelin Kızlar Gelin Sahibinin Sesi 2798 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Şu Felekten Muradımı Alamam / Ağla Gönül Ağla Sahibinin Sesi 2803 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare / Yeşil Başlı Telli Turnam Sahibinin Sesi 2818 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Aslan Mustafa / Çamlığın Başında Sahibinin Sesi 2820 Edit
Taş Plak 19xx Bedirhan Kırmızı Su / Yaralıyım Yaralı Sahibinin Sesi 2830 Edit
Taş Plak 19xx Talip Özkan Çözdal / Pınarın Başında Sahibinin Sesi 2832 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Gurbet Uzak Haber Gelmez Sıladan / Keklik Dağdan İniyor Sahibinin Sesi 2835 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Köylü Kızı / Ne Feryat Edersin Divane Bülbül Sahibinin Sesi 2838 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Allı Turnam Gelir / Şahin İdim Sahibinin Sesi 2852 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Koldaş Hey Dostlar / Mezarımı Kalbine Kaz Sahibinin Sesi 2859 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Allı Turnam / Yıldız Akşamdan Doğarsın Sahibinin Sesi 2861 Edit
Taş Plak 19xx Zeki Coşkunses İlk Önce Sevdim / Sevdiğim İçin Feryad Sahibinin Sesi 2862 Edit
Taş Plak 19xx İsmail Demirdöven Ateşli Gözlerin / Geçen Günleri Artık Unut Sahibinin Sesi 2863 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Başına Örtmüş Kareler / Fırın Üstünde Fırın Sahibinin Sesi 2870 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Dolma / Kayalar Kayalar Sahibinin Sesi 2871 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Ne Yaman Acem Güzeli / Şeker Pınar Coşmuş Çağlar Sahibinin Sesi 2873 Edit
Taş Plak 19xx Mahmut Özçiftci Ela Gözlü Nazlı Yarim / Mezarımı Yol Üstüne Kazsınlar Sahibinin Sesi 2874 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Cemalim / Dersini Almış Sahibinin Sesi 2885 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Açmayın Pencereyi Girmesin Yel / Ağlarım Gözyaşım Bitmez Sahibinin Sesi 2889 Edit
Taş Plak 19xx Bedirhan Kırmızı Ayrılık Gömleği / Diyarı Gurbet Gezerim Sahibinin Sesi 2892 Edit
Taş Plak 19xx Mahmut Özçiftci İstanbul'un Ortası Beşiktaş / Turan Karakatur'a Ağıt Sahibinin Sesi 2900 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Ak Sinne / Üç O Yandan Beş Bu Yandan Sahibinin Sesi 2902 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Ağlayan Gözlerim Bir Gün Gülecek / Aman Benim Sevdiceğim Sahibinin Sesi 2911 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Gönül Ferman Dinlemez / Yine Canlandı Gözümde O Eski Hatıralar Sahibinin Sesi 2924 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Taksim - Ferahnak / Ud İle Çiftetelli Sahibinin Sesi 2928 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Gönül Sevdi Seni Yıllarca / Ne Gecem Var Ne Gündüzüm Sahibinin Sesi 2930 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Fidayda / Ustan Da Kim İdi Şekeroğlan Sahibinin Sesi 2931 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Koldaş Beyaz Gül / Gönlümü Verdim Ben Nir Güzele Sahibinin Sesi 2932 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Karanfilim Mis Kokuyor / Şampiyonluk Pırlanta Elmas Sahibinin Sesi 2945 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Elleri Ufacık Yarim / Eşmekayanın Kavakları Sahibinin Sesi 2947 Edit
Taş Plak 19xx İsmail Demirdöven Çölde Serap / El Çek Tabib Sahibinin Sesi 2949 Edit
Taş Plak 19xx İsmail Aydın Karadeniz Kız Horonu - Gece Vardım / Menşure Eğdım Fındık Dalını Sahibinin Sesi 2954 Edit
Taş Plak 19xx Mehmet Güçlü Niçin Ağlar / Oy Gelin Gelin Sahibinin Sesi 2962 Edit
Taş Plak 19xx Mehmet Güçlü Gurbet Yolu Uzar Gider / Selamlar Olsun Sahibinin Sesi 2963 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Burçak Tarlası / Kaya Dibi Kar İmiş Sahibinin Sesi 2964 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Dolana Dolana Ay Dolana / Portakalı Soyamadım Sahibinin Sesi 2965 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Asker Yolu Beklerim / Kalk Birader Yavaş Yavaş Gidelim Sahibinin Sesi 2967 Edit
Taş Plak 19xx Suna Sunay O Yar Beim Artık / Seni Böyle Ne Çok Sevdim Sahibinin Sesi 2970 Edit
Taş Plak 19xx Mahmut Özçiftci Ağlarım Gülenim Yok / Dertliyim Oy Oy Sahibinin Sesi 2975 Edit
Taş Plak 19xx Mahmut Özçiftci Altın İdim Tunç Oldum / Tren Gelir Durmaz Gelir Sahibinin Sesi 2976 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Tamara / Huysuz Ve Tatlı Kadın Sahibinin Sesi 2983 Edit
Taş Plak 19xx Taner Şener Bir Kaç Mektup Bir Kaç Resim / Şu Yanık Bağrıma Yaslan Sahibinin Sesi 2991 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Asker Oldum Giydim Yelek / Bir Gün Beni Ararsın Sahibinin Sesi 2995 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Evsel Bahçesi / Sürme Beni Yar Sahibinin Sesi 2996 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Kara Zindan / Siyah Makarada İpliğim Sahibinin Sesi 3001 Edit
Taş Plak 19xx Salih Uygun Meyrem Teyze / Ölsem Eyi Our Sahibinin Sesi 3002 Edit
Taş Plak 19xx Yaşar Güvenir Nerdesin / Yalan Sahibinin Sesi 3012 Edit
Taş Plak 19xx Yaşar Güvenir Kimbilir / May Crazy Baby Sahibinin Sesi 3013 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Bir Ateşim Yanarım / Ispanyol Meyhanesi Sahibinin Sesi 3016 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Yaşlı Gözlerimde / Yemin Ettim Bir Kere Sahibinin Sesi 3017 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Güzel Yüzün Mehtap Gibi / Gitmesin Hayalin Sahibinin Sesi 3023 Edit
Taş Plak 19xx Nida Tüfekçi Bolu Oyun Havası / Yeşil Ayna Sahibinin Sesi 3024 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Bahçelerde Kum Darı / İlk Akşamdan Da Yüklediler Göçümü Sahibinin Sesi 3025 Edit
Taş Plak 19xx Seha Okuş Aya Bak Yıldıza Bak / Karamanın Koyunu Sahibinin Sesi 3026 Edit
Taş Plak 19xx Mükerrem Kemertaş Pınarın Başında / Yavrum Yaradan Var Sahibinin Sesi 3027 Edit
Taş Plak 19xx Mualla Mukadder Senden Ayrı Senden Uzak / Yalvarıyorum Sana Sahibinin Sesi 3028 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Hicaz Fasıl / Hüzzam Fasıl Sahibinin Sesi 3029 Edit
Taş Plak 19xx İsmail Aydın Ayağında Yemeni / Derenin Yollarında Sahibinin Sesi 3037 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Osmanoğlu Fatima Ez Zehra / İmam El Hüseyin Sahibinin Sesi 3040 Edit
Taş Plak 19xx İsmail Demirdöven Vallah İnanmam Sana / Yaktın Beni Ey Kadın Sayan 013 Edit
Taş Plak 19xx Osman Bayşu Kızları Da Alın Askere / Derya Gibi Çoşta Gel Şençalar Edit
Taş Plak 19xx Osman Bayşu Mest Olurum Sevgilim / Uçtu Gitti Güvercinler Şençalar Edit
Taş Plak 19xx Bekir Sıtkı Sezgin Bekledim Yıllar Yılı / Alnımda Çizgiler Şençalar 153 Edit
Taş Plak 19xx Kadri Şençalar Hicaz Ud Taksimi / Saba Ud Taksimi Şençalar IS 160 Edit
Taş Plak 19xx Coşkun Erdem Çapkın Gönüller / Maziyi Unutma Şençalar IS 24 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bırakıp Ruhumuzu / Geçti Gençlik Columbia Plak 0591 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Ay Kadar Yüzü Güzel / Bu Gece Columbia Plak 0601 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sakaria March / İstiklal March Columbia Plak 12259 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Bir Gün Olacak / Söyletme Beni Columbia Plak 12267 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Lebi Rengine / Zevkim Hevesim Columbia Plak 12268 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Vuracak Sineyi / Ruhumda Bu Şeb Columbia Plak 12281 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sabrımı Gamzeleri / Bir Geunulde Columbia Plak 12287 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Niçin Gördüm / Feracemin Etekleri Columbia Plak 12289 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Hani Ya Sen Benimdin / Bir Gün Göremezsem Columbia Plak 12290 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Bestenigar) / Mevlevihane Peşrevi Columbia Plak 12299 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Rast) Columbia Plak 12301 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Kanun İle Taksim (Mahur) / Ney İle Taksim (Hüseyni) Columbia Plak 12303 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Busen Ne Alevdi Dile Yüz Bir Yare Açtı / Yine Ol Mah Benim Aldı Kararım Bu Gece Columbia Plak 12342 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Aşkın Halini Zalim / Mey Seni Columbia Plak 12345 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Benim Yarem / Sana Ben Safet Columbia Plak 12346 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Seni Kim Görse / Sen Bezmimize Geldiğin Akşam (Riyaseti Cumhur İncesaz Heyeti) Columbia Plak 12392 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Ya Rab Bu Yürekteki Ses / Matemse Eğer (Gazelhanı Şehir Osman Bey) Columbia Plak 12424 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Oldu Yine / Nigah Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Akşam Oldu Yine / Nigâh Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Elden Gideli Columbia Plak 12553 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Yerden Gideli Columbia Plak 12553 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşkın Mütekabil Olanı / Nari Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşkın Mütekabil Olanı / Narı Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Konca Açıl / İndim Gittim Diyarbekir Düzüne Columbia Plak 12556 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Konca Açıl / İndim Diyarbekir Düzine Columbia Plak 12556 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşık Oldur Kim Kılar / Seni Ben Gördüğüm Columbia Plak 12557 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Şemi Ümidim Columbia Plak 12558 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Cismin Gibi / Çözülme Zülfüne Columbia Plak 12559 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gördüm Gözünü / Sevdi Gönlüm Columbia Plak 12560 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çanakkale Mersiyesi I. Kısım / Çanakkale Mersiyesi II. Kısım Columbia Plak 12561 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Afeti Can Dediler / Çıkmaz Deruni Columbia Plak 12562 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ah Eylediğim / Hicranı Elem Columbia Plak 12563 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Karlı Dağlar Columbia Plak 12564 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ahtım Olsun / Viran Dağlar Columbia Plak 12565 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Adanın Dilberini / Yedi Defa Gelin Olmuş Columbia Plak 12566 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşk İle İmdi Allah Diyelim / Allah Adın Zikredelim Evvela Columbia Plak 12567 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Azizan İşte Başlarız Söze / Her Kaçan Anarsam Seni Columbia Plak 12568 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Hak Taala Çün Yarattı Ademi / İrdi İbrahimü İsmaile Hem Columbia Plak 12569 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Amine Hatun Muhammed Anesi / Didi Gördüm Ol Habibin Anesi Columbia Plak 12570 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bu Gelen İlmi Ledün Sultanıdır / Gün Göründü Bana Bu İşler Ayan Columbia Plak 12571 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ay Doğarken / Hey Gidi Kara Dere Columbia Plak 12572 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Evlerine İnemdeim Yokuş / Fırakın Cevri Hicranın Columbia Plak 12573 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bir Yer Ki Sabah Olmayacaktır / Rebabı Aşkı Muhabbet Columbia Plak 12574 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Musahabatı Musıkiye I. Kısım / Musahabatı Musıkiye II. Kısım Columbia Plak 12685 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Müstear / Tanbur, Kemençe Ve Piyano İle Saz Semaisi - Müstear Columbia Plak 12686 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hüzzam / Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Segâh Columbia Plak 12687 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Hüseyni / Tanburlu Banjo İle Taksim - Uşşak Columbia Plak 12688 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hicaz / Tanbur İle Taksim - Neveser Columbia Plak 12690 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Nevi Sevda / Narı Hasret Columbia Plak 12911 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Asuman Ağlar / Şimşiri Nigahınla Columbia Plak 13001 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gözü Dünya Mı Görürü / Sabrımı Gamzelerin Columbia Plak 13002 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gülşeni Ezhar Açtı / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13003 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gülşeni Ezhar Açtı / Zülfü Sümbül Columbia Plak 13003 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşka Düştüm / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13004 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gönül Beni Usandırdı / Hasretle Bu Şeb Columbia Plak 13005 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Habibi Kibriya / Ümmetinden Columbia Plak 13006 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Eveldje Hüdai / İnleyor Kalbi Hazan Columbia Plak 13111 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Yalnız Senin Aşkınla / Hisar Buselik Şarkı Columbia Plak 17173 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gel Nazlı Kadın / Koştum Senelerden Beri Columbia Plak 17176 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Samsunlu / Hüseyni Şarkı Columbia Plak 17179 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bir Çiçekle Yaz Olmaz / Karagözler Sürmelenmiş Columbia Plak 17192 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Çamlıcanın Üç Gülü / Sevdana İnanmam Güzelim Columbia Plak 17199 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Kalbime Hasretin Zehri / Sahilde Sabah Rüzgarı Columbia Plak 17203 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Gözünün Rengini Sordum / Yalnız Benim Ol Columbia Plak 17204 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinetli Ve Islıklı Çiftetelli Columbia Plak 17207 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Gecenin Matemini / Aşkınla Yanan Columbia Plak 17227 Bayan Ruhat Adıyla Çıktı Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Son Ninni (1) / Son Ninni (2) Columbia Plak 17261 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hisarlı Kız / Sarı Zambak Columbia Plak 17271 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Zannederim Ki Columbia Plak 17283 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Son Sistem Çiftetelli / Yeni Zeybek Columbia Plak 17301 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hüzzam Şakı / Bayan Columbia Plak 17307 Bayan Semiha İle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Çıkar Yücelerden / Sabah Yıllardan Beri Columbia Plak 17314 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Tambur İle Taksim (Hicazkar / Tambur İle Taksim (Hüzzam) Columbia Plak 17325 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Akşam Gelmezsen / Şahane Gözler Columbia Plak 17336 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bayram Gecesi I / Bayram Gecesi II Columbia Plak 17338 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Yer Ki Sabah Olmayacak / Hasretle Anarken Ben Seni Columbia Plak 17338 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Yıl Ada Sensiz / Fariğ Olmam Columbia Plak 17360 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gel Nazlı Güzel / Hastayım Yaşıyorum Columbia Plak 17361 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Avcılar / Karşıda Kara Yonca Columbia Plak 17362 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Neren Ağrır Neren Ağrır / Sürmene Havası Columbia Plak 17363 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Bi Denem Yar / Yekte Havası Columbia Plak 17365 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Niğde Karamı / Yaban Elleri Columbia Plak 17369 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Eyvah Ki Gönül / İlkbaharın Goncalanmış Columbia Plak 17379 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yine Kalbim Taşar Ağlar Bu Gece / Güldürürse Bahtımın Encamı Güldürsün Beni Columbia Plak 17388 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ayrılsamda O Yardan / Bir Yaş Gibi Columbia Plak 17409 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Cürmü Meşhut / İktisat Columbia Plak 17417 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ah Ellere Uzaktan Bak / Ey Nazlı Kuşum Columbia Plak 17418 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bilseydi Eğer / Halı Tüccarı Columbia Plak 17427 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Başka Kadın / Sevgilim Gitme Sakın Columbia Plak 17435 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Aşkın Yurdu / Ela Gözler Columbia Plak 17438 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Parlasaydı Ufkunda / Yemin Et İnanayım Columbia Plak 17442 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Fadime / Yarimin Evleri Columbia Plak 17444 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Çözmek Elimde Değil / Su Boşanır Sel Olur Columbia Plak 17449 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşk Nağmesi / Ceylan Columbia Plak 17454 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gecemiz Kapkara Saki Sun Elin Nur Olsun / Gördüm Seni Bir Gün Yeni Açmış Güle Döndüm Columbia Plak 17455 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Badei Vuslat İçilsin Kaseyi Fağfurdan / Severim Her Güzeli Senden Eserdir Diyerek Columbia Plak 17456 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kestanenin İrisi / Vızdık Columbia Plak 17465 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Köprüden Geçti Gelin / Sebep Columbia Plak 17469 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Doldurdum Martinimi / Parmağında Yüzükler Columbia Plak 17472 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Tello Can / Mehmet Bay Türküsü Columbia Plak 17474 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aşkın O Derin Hasreti Var / Geçen Akşam Columbia Plak 17475 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Ak Gelin / Seyrani Baba Columbia Plak 17489 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avşar Güzeli / Ürgüp Develisi Columbia Plak 17490 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Rüya Gibi Columbia Plak 17495 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Söyleyin Güneşe Bugün Batmasın / Sevdama İnan Kalbime Bir Lahzada Aktın Columbia Plak 17497 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşkım Yeniköy Sahilini Sardı / Ömrümce O Saf Aşkını Kalbimde Yaşatsam Columbia Plak 17499 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Fahri Kayahan ile Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Suzan Güzven ile Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kırk Güzelin İçinde / Raşit Columbia Plak 17513 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Göynüm Baharken / Parlar O Güzel Gözlerin Columbia Plak 17530 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Türkmen Kızı I. Kısım / Türkmen Kızı II. Kısım Columbia Plak 17532 Küçük Nevzat ve Selahattin Pınar Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşağıdan Gelen / Gelin Gelin Columbia Plak 17533 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gittin Bu Gece / Ben Yemenimi Al İsterim Columbia Plak 17538 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Raksim Rast / Taksim Hüseyni Columbia Plak 17544 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Romiko / Tamzara Havası Columbia Plak 17550 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Sinem Göz Göz Yaralı / Turnalar Söyleyin Columbia Plak 17567 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Divan / Tecnis Columbia Plak 17570 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gönlümün Türküsü Yüzüm Gülse De Kızlar / Kalbimi Ayağına Atsam Ölecek Gibi Columbia Plak 17573 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Göğsünde Açılmış İki Gonca İle Baharsın / Hasretin Bağrımı Delip Geçiyor Columbia Plak 17588 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Sıksara Horon Havası / Trabzon Ören Havası Columbia Plak 17596 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Güle Çıktım Gülmedim / Kezban Columbia Plak 17597 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Beni Tek Ateşe Yak Columbia Plak 17601 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Yüzüm Gülse De Kızlar Columbia Plak 17602 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşlamayı Aşlarım / Koyun Gelir Yata Yata Columbia Plak 17612 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Görülmez Oldu / Hele Hele Bana Bir Yan Bak Columbia Plak 17615 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Odaya Serdim Halı / Yeni Sürmeli Columbia Plak 17628 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bugün Ayın Üçüdür / Kara Çadır Columbia Plak 17629 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Aman Da Cevriyem / Güvercin Topuklu Yarim Columbia Plak 17631 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bana Yardan Vageç Derler / Gece Gündüz Columbia Plak 17636 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaç Gün Oldu / Ben Esirim Sana Columbia Plak 17639 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Kalenin Burcumuyam / Yüce Dağ Başında Columbia Plak 17649 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gül Olsam / Sun Da İçsin Columbia Plak 17660 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gözümden Gitmiyor / Şu Saif Gönlüm Columbia Plak 17673 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Gece Mi Geçtin / Kırat Columbia Plak 17674 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Urfalı Hamzanın Hatırası / Diyarbaır Şat Akar Columbia Plak 17682 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gönlümle Oturdum / Görmedim Seni Dünden Beri Columbia Plak 17691 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahar Bitti / Yad Eller Aldı Beni Columbia Plak 17695 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Araban - Gazel / Elleri Pamuk - Urfa Şarkısı Columbia Plak 17696 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Gönül Yarası / Hayal Deryası Columbia Plak 17705 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Karşı Dağlam Meşeli / Mehmetçik Columbia Plak 17707 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahçeye İndim / Yağmur Yağar Columbia Plak 17712 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Deryadan Gemi Gelir / Kanlı Melek Columbia Plak 17719 Kerem ile Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Dağlara Vardım / Dert Bende Kare Bende Columbia Plak 17729 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ne Kara Günler / Armudu Taşlıyalım Columbia Plak 17731 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çek Canım Çek / Esmer Kızlar Edalı Columbia Plak 17732 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Uymuyor Talihim Her Arzuma Benim / Sarmaşık Columbia Plak 17733 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Künyemi Yazdım Taşa / Kahraman Türk Eri Columbia Plak 17734 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17735 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Yolculuk Var I / Yolculuk Var II Columbia Plak 17736 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Kara Gözlüm Senden Murat Alınmaz / Üç Beyler Halep Yolunda Columbia Plak 17739 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Çiftetelli - Keman İle / Ud İle Taksim - Neva Hicaz Columbia Plak 17745 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17750 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Aldandım Sözlerine / Ben Yarimden Ayrı Düştüm Columbia Plak 17760 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Hatice / Konya Develisi Columbia Plak 17764 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Başına Döndüğüm / Bir Sabah Uğradım Columbia Plak 17766 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gün Vuruyor Karlı Dağın / Yarimin Ceylana Benzer Columbia Plak 17767 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Söz İle Tuzağa / Uzaktan Merhaba Olmaz Columbia Plak 17768 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avanoslu Naci / Ayva Dibi Serin Olur Columbia Plak 17782 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Dut Ağacı / Asker Oldum Ağlama Columbia Plak 17783 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Nari Haicrane Düşüp Columbia Plak 17793 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Erzurum Çarşı Pazar / Kars Türkündür Ebediyen Türk Kalacak Columbia Plak 17800 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Yaralıyım Yaralı / Ah Cemil Ah Cemil Ay Cemilr Columbia Plak 17802 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çıktım Vişne Dalına / Sarı Buğday Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Sarı Buğday / Çıktım Vişne Dalına Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant İnledim Günlerse / Silinmez İçimden Columbia Plak 17808 Edit
Taş Plak 19xx Celal Güzelses Böyle Bağlar / Nare Columbia Plak 17809 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bu Dere Baştan Başa / Gidelim Gurbet Ele Columbia Plak 17813 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bu Dere Baştan Başa / Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim Columbia Plak 17815 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Kırmızı Kordele / Urfa Hoyratı Columbia Plak 17817 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Eşref Bey Şarkısı / Giresun Karşılaması Columbia Plak 17818 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Benim Göynüm / Hani Bir Gündü Columbia Plak 17819 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Doldur Kadehleri / Of Columbia Plak 17820 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Anadolu Oyun Havası / Hürünüm Columbia Plak 17825 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Mümkün Mü Unutmak / Ay Doğarken Columbia Plak 17827 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Adalardan Bir Yar Gelir / Bir Yaz Gecesi Çamlıcada Columbia Plak 17831 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Gümüşlü Hançer / Ağam Da Şimdi Gelir Columbia Plak 17835 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır / Fariğ Olmam Meşrebi Rindaneden Columbia Plak 17836 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Meyhane Ve Canan / Çapkın Columbia Plak 17841 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Ne Dökmek İstesem Yaş Var / Sabret Gönül Columbia Plak 17843 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Nasihat Destanı / Tamzara Türküsü Columbia Plak 17846 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Çerkez Türküsü / ? Columbia Plak 17847 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Seni Herkesten Kıskanıyorum / Unutamam Seni Columbia Plak 17849 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Sensiz Geçen Her Gün / Geçti Hayal İçinde Columbia Plak 17850 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Rüzgar Gibi Geçti / Papatya Columbia Plak 17853 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Fadime / Kahya Şarkısı Columbia Plak 17855 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Yağma Yağmur / Şu Seven Kalbim Columbia Plak 17858 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Şehit Ninnisi / Şu Dağın Mazisine Columbia Plak 17860 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Bağa Girdim Ay Çıktı / Gördümse Seni Ruhuma Gir Columbia Plak 17872 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Karanfil Dizi İle / Öyle Bir Sevda Yaşıyor Columbia Plak 17875 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı İlimon Ektim Taşa / Cimdallı Columbia Plak 17877 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Makarada İpliğim / Daracık Sokakları Columbia Plak 17881 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Şeytan Sazın Neresinde / Tahta Kurusunun Hayatı Columbia Plak 17882 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Hayali Yüzüyor / Bakışların Kıvılcım Columbia Plak 17883 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Her Zaman Bir Olurmu / Senden Bilirim Yoktur Bana Faide Columbia Plak 17886 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ezo Gelin / Nazlı Yare Fiske İle Taş Atttım Columbia Plak 17887 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Kır Atıma Bineyim / Karardı Mehtabım Columbia Plak 17890 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Sazım Sazım Mecnun Gibi Seni Ararım / Güzel Kızlar Polis Olmuş Columbia Plak 17900 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Evlerinin Önü Handır / Eşi Yoktur Bana (Civelek) Columbia Plak 17901 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Dinle Sevgili / Gel Beklediğim Yeter Columbia Plak 17902 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Gireson Yalı Yalı / Benim Olmazmısın Güzelim Columbia Plak 17909 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Allı Yazma / Başına Bağlamış Karalı Yazma Columbia Plak 17918 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Mapushane Türküsü / Ördeğin Sürüsü Kaz İle Gelir Columbia Plak 17923 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Hurşit Reis Sandık Sana Emanet / Seni Seven Yok Beni Seven Çok Columbia Plak 17932 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Güyer İzmirin Kavakları / Kalenin Bedenleri Columbia Plak 17934 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Sevmek Seni Bir Suç İse / Pembe Beyaz Columbia Plak 17937 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Arabaya Taş Koydum / Mavilim Columbia Plak 17938 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Bir Eylül Akşamı / Yıllar Var Ki Columbia Plak 17939 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Kadına Kanma / Gam Çekme Güzel Columbia Plak 17940 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Şenöz Edirnenin Boyacıları (Sevim Şenöz) / Kalbimin Acısı (Küçük Kemal) Columbia Plak 17941 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ağlıyor Kalbim / Baharın Gülleri Columbia Plak 17942 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Her Yer Karanlık (1) / Her Yer Karanlık (2) Columbia Plak 17950 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan A Benim Mor Çiçeğim / Benim Yarem Gibi Yare Bulunmaz Columbia Plak 17953 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli İnan Ki Sevgilim / Özlediğim Columbia Plak 17954 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Günaydın / Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Columbia Plak 17968 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Aylar Değil Geçse De Yıllar / Saki Arif Columbia Plak 17972 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Beklerim Hergün Bu Sahillerde / Yıldızlı Semalarda Columbia Plak 17977 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Ham Meyvayı Kopardılar / Misket Columbia Plak 17982 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bakıp Hayaline Karardı Yüzüm / Kore Dağlarında Türkler Büründü Columbia Plak 17983 Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli O Ahu Bakışlara / Hasretle Yanan Kalbimi Columbia Plak 17986 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Onbeşliler Şarkısı / Yine Yeşillendi Fındık Dalları Columbia Plak 17988 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar / Madem Dilber Meylin Yok İdi Bende Columbia Plak 17992 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Zamanla Bekle Belki Gelir / Bu Akşam Gün Batarken Gel Columbia Plak 17995 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Cumhuriyet Marşı / Karadeniz Marşı Columbia Plak 18517 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Şehabi Sureti Ciba / Kederdenmi Neden Bilmem Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaderden Mi Neden Bilmem / Şahabi Sureti Ziba Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak 19xx Ayşe Leyla Gencer Mariça ( Gidelim Ankara Ya ) / Plegarya ( Plegarya Yıldızsız Bir Sema ) Columbia Plak 18597 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy İstanbul Yosması / Hüzzam Şarkı Columbia Plak 18606 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Gizli Yalan / Konyalı Columbia Plak 18646 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gül Renkl Yüzün / Neredesin Columbia Plak 18668 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Beni Endişeye Saldı / Çektiğim Alami Sevdaya Columbia Plak 18722 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bülbül Ne Yatarsın / Yavri Yavri Columbia Plak 18766 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gönülde Bir Ateş / O Siyah Gözlerini Columbia Plak 18793 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Essalat / Ezanı Muhammed Columbia Plak 18851 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Dua / Süre-İ İnsan Columbia Plak 18852 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia I / Kasidei Bedi II Columbia Plak 18853 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia III / Kasidei Bedia Iv Columbia Plak 18854 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Nefes (Saba) / Nefes (Pencügah) Columbia Plak 18855 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Türkçe Kuran / Türkçe Kuran Columbia Plak 18856 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Mersiye / Türkçe Ezan Columbia Plak 18857 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak İlahi / Nefes (Segah) Columbia Plak 18858 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Uçun Kuşlar Uçun / Bir Mektup Yazdırdım Urfalı Kızına Columbia Plak 19002 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem / Söyleyin Güneye Columbia Plak 19003 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker İçmezsem Bir Türlü İçsem Bir Türlü / Üzme Güzel Gel Üzme Columbia Plak 19006 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Saadet Şarkısı / Yüzün Pembe Güllerden Columbia Plak 19007 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Hamsi Ça Ça / Sevgin Oldu Bir Diken Columbia Plak 19015 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Kız Senin Derdinden / Şeker Senin Dudağında Columbia Plak 19016 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı / Tren Gelir Hoş Gelir Columbia Plak 19019 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Ağlayan Gözlerimin / Beni Öldürme Sakın Columbia Plak 19797 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Manavgat Yolları / Şen Olasın Ürgüp Columbia Plak 270211 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Aşka Nasıl Erdim / Seni Sevdim Pek Çok Sevdim Columbia Plak 439 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Ceran / Sarı Çiçek Sarartıyor Columbia Plak 443 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık / Al Mendili Mendili Columbia Plak 444 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Dalgacı Hasan Columbia Plak 445 Edit
Taş Plak 19xx Adnan Türközü (Aşık Harbi) Gelin Kaynana Türküsü / Yandım İki Avrat Elinden Columbia Plak 452 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Bie Seher Vaktinde / Göl Başına Vardım Columbia Plak 456 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Öyle Sermestim Ki İdrak Etmesem / Yaralı Yaralı Düştüm Gurbete Columbia Plak 461 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Berber Türküsü / Kardeş Kurşunu Columbia Plak 469 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Ben Feleği Gördüm / Bugün Pazar Günüdür Columbia Plak 474 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Maniki Dünya Maniki / Ruhumda Bahar Açtı Columbia Plak 475 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalından Ayrılan Kuru Yaprağın / Yeşil İpek Bükeyim Columbia Plak 479 Edit
Taş Plak 19xx Gülcan Sevim (Bilgin) Al Yazmanın Kenarı / Hadi Oğlan İşine Düşme Benim Peşime Columbia Plak 484 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Bahar Kadar Güzelsin / Güle Sorma O Bilmez Columbia Plak 490 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Bekledimde Gelmedin / Menekşe Gözler Hülyalı Columbia Plak 495 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Benim Nazlı Yarim / Siyah Perçem Columbia Plak 499 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Deli Kız Sini Geliyor / Muallim (Penceresi Cam Cama) Columbia Plak 500 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Sevişmenin Yoktur Vakti / Bu Dünyada Kimin Nesi Var Columbia Plak 502 Edit
Taş Plak 19xx Eyüp Uyanıkoğlu Amanın Yandım Taksi / Sinema Locaları Columbia Plak 507 Edit
Taş Plak 19xx Aşık İhsani Aşık İhsan Ve Güllüşahın Buluşması /Tanburam Columbia Plak 512 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Rüyamda Gördüm Mühımı / Yolum Suriyeye Halepe Columbia Plak 522 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Mor Koyun / Muktadın Ağıtı Columbia Plak 523 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ben Aşksız Yaşayamam / Çoban Çeşmesi Columbia Plak 526 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu / Kara Tren Gelmez Mi Ola Columbia Plak 530 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Nurhak Dağı / Tercan Seması Columbia Plak 535 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Değirmenci Dayı / Yeşilim Yeşilim Columbia Plak 539 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Nurettin'in Ağıtı / Seni Gidi Mavili Columbia Plak 551 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalyadan Gel / Elli Altın Yolladım Columbia Plak 564 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gönülden Şikayet / Karasevdasını Çektiğim Columbia Plak 571 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Sabahtan Uğradım Ben Bir Fidana / Şu Benim Divane Gönlüm Columbia Plak 575 Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Bağa Girdim Kiraza / Orucu Tuttum Da Columbia Plak 585 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Cemali'ye Ağıt / Gül Ey Seni Alır Dağa Kaçarım Columbia Plak 587 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Gardiyan / İnlesem Bağrıma Basıp Sazımı Columbia Plak 598 Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Hatırına Gelmez Mi / Yıktın Beni Columbia Plak 602 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Süzül Güzel Süzül De Gel / Yaralı Bir Kuş Gibi Columbia Plak 607 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can İçme Demedim Mi Ben / Gel Osmanım Gel Columbia Plak 608 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Ağlayarak Düştüm Tozlu Yollara / Havalar Bulanık Kar Mı Yağacak Columbia Plak 612 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Hasta Kalbim / O Yeşil Gözlere Leylam Columbia Plak 617 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Askere Mektup / Gamkasavet Columbia Plak 618 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Altın Tabakta Vişne / Derdimi Unuttum Columbia Plak 621 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Akşamı Getiren Sesleri Dinle / Bakma Artık Yüzüme Columbia Plak 638 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Sokak Arasında Kanlı Kasaplar / Talihim Kara İmiş Columbia Plak 641 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Sinem Yaralı / Vefasız Yari Neyliyem Columbia Plak 642 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Harman Yeri / Erzurum'dan Da Esen Rüzgar Columbia Plak 650 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüzüm Şen Hatıram Şen Meclisim Şen / İnleyen Ahım Columbia Plak RT 17951 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüksek Eyvanlarda / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli Bu Aşkın Hikayesi Derindir / Bir Bir Geçiyor Sevgililer Elektrofon 1039 Edit
Taş Plak 2008 Refik Fersan Türk Bestekarlar Serisi Sony Edit
Taş Plak xxxx Perihan Altındağ Sözeri Kalacak Sanma Bu Çağın / Saçları Sarı Kız Grafson 1031 Edit
Taş Plak xxxx Sevim Tanürek Sandal / Çerkez Kızı Grafson 1048 Edit
Taş Plak xxxx Nuri Sesigüzel İki Dağın Arası / Zamanı Geldi Gülüm Grafson 1137 Edit
Taş Plak xxxx Perihan Altındağ Sözeri Bahar Geldi Gül Açtı / Ardahan'ın Yollarında Odeon Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Gül Yüzünün Âşıkıyım / Ruzişeb İnliyor Kalbim Odeon 202944 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Güzelim Yekdayı Cihansın / Siyah Gözlerinin Meftunu Oldum Odeon 202980 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Adaya Gel Gidelim / Ne Zaman Görsem Odeon 202994 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Artık Yetişir / Bir Gizli Günah Odeon 270001 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Gözlerimin Adetidir / Serilip Uykuya Odeon 270004 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses O Siyah Gözlerini / Saatlerce Baş Başa Odeon 270009 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bir Çile İpeğimsin / Gel Bu Akşam Da Odeon 270018 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Ağladım Günlerce / Ey Şen Kadın Odeon 270026 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Gördükçe Seni / Güzelim Âşıkını Siteminle Odeon 270030 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bağa Gider Üzüme / Şirin Fatma Odeon 270037 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Leylâ / O Yanı Pembe Odeon 270038 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bingöl Dağlarında / Leylâkların Hayali Odeon 270039 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Göresin Mi Geldi / Hasret Kavuşturan Odeon 270044 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Ben O Rum Dilberinin / Güzelim Konca Güller Odeon 270051 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ömrümün Neşesiz Geçti Baharı / Yanık Ömer Odeon 270052 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses İstiyorum Saatlerce / Yolunda İnleyeyim Odeon 270054 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Böyle Sevda Görmedim / Sabah Güneş Doğarken Odeon 270070 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Bir Gün Seni / Gözlerimin Feri Kaçtı Odeon 270082 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Hani Ayrılmam Derdin / Sabah Yıllardan Beri Odeon 270088 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bilmem Niye Sinemdeki / Delisin Deli Gönlüm Odeon 270096 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Sonsuz Geceler / Yürük Ali Odeon 270106 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Fersiz Gözüme / Karşında Bugün Odeon 270120 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Dün Gece Yollarda / Hicranlarımın Ahımı Odeon 270130 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Alişimin Kaşları / Seni Sevda Çiçeğim Odeon 270143 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Ben Bu Yıl Yalnızım / Beni Hasrette Bıraktın Odeon 270158 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bana Gel Bu Yaz Ayşe / Demirciler Demir Döver Odeon 270165 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Gözlerin Kendine Vurgun / Suç Bende Değil Odeon 270183 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Leylâ Bir Özgecandır / Aşk Yolunda Bağrı Yanık Odeon 270400 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ey İpek Kanatlı / Ne Yaptım Odeon 270401 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ah Fadimem / Girdim Yarin Bahçesine Odeon 270411 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Çoban Kız / Yad Eller Odeon 270423 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Hasret Sarkisi / Mehtap Odeon 270424 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Hayal Deryası / Kız Göğsüne Taktığın Odeon 270434 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar İki Karpuz / Sürmelimin Gözlerine Odeon 270437 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Adın Yaşar Dillerde / Yollarına Gül Döktüm Odeon 270448 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Kahramandır Türk Ordusu / Sinen Cennet Bağıdır Odeon 270452 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Yolculuk Var (I. Kısım) / Yolculuk Var (Iı. Kısım) Odeon 270462 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Bayram Gecesi / Yurt Türküsü Odeon 270463 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Derman Kâr Eylemez / Enginde Yavaş Yavaş Odeon 270464 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ah Bu Yerler / Bir Zaman Dalında Odeon 270469 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Çiya Çiya / Portakal Odeon 270473 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Mehtap / Ne İdi Ne Oldu Halim Odeon 270474 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sevgilim (I. Kısım) / Sevgilim (Iı. Kısım) Odeon 270476 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Ateşin Hâlâ Kalbimi Yakıyor / İnönü Ve Sakarya Şehitleri Odeon 270478 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Gönül Civan İster / Yar Ayrılık Yakdı Beni Odeon 270480 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Beni Yalnız Bırakıp Gitti / Ömrümün Neşesiz Baharı Odeon 270482 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Ben De Mecnunum / Gittin De Beni Odeon 270494 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Çiçekler Arasında / Hayal Odeon 270497 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Akşam Güneşi / Körfezdeki Dalgın Suya Odeon 270504 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak Odeon 270517 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Gözlerin Hayran Bakarmış / Hicran Yine Hicranmı Odeon 270518 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Çile Bülbülüm Çile / Niçin Baktın Bana Öyle Odeon 270519 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Dediler Yar Sevme / Hüsnüne Güvenme Odeon 270520 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Konyalı Kız / Püsküllü Belâ Odeon 270525 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Feraidir Kızın Adı / Hastayım Yalnızım Odeon 270526 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Gittin Bu Gidiş / Ninni Odeon 270530 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Nideyim Bilmem / Yolcuyum Durmak Olmaz Odeon 270531 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Dil Yaresi / Meftunun Oldum Odeon 270538 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sen Bu Yaylaları / Yarin Bahçesinde Odeon 270539 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Halâ Acıyor / Sende Leylâdan Mı Odeon 270542 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Adalar Sahilinde / Düş Ben Gibi Bir Aşka Odeon 270543 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Geçti Sevdalarla / Gönül Durup Dururken Odeon 270544 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ahım Gibi Ah Var Mı / Güzel Bir Göz Odeon 270545 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Geçti Hayal İçinde / Gitti De Gelmeyiverdi Odeon 270548 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sensiz Geçen / Seyre Daldık Odeon 270553 Edit
Taş Plak xxxx Perihan Altındağ Sözeri Sensiz Geçen Her Günüm / Titrer Yüreğim Odeon 270553 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Birlikte Bu Akşam Odeon 270554 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Değirmene Un Yolladım / İçimden Şu Zalim Odeon 270558 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Kiremite Su Düştü / Yesin Onu Ninesi Odeon 270559 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ilgıt Ilgıt Akan / Keklik Odeon 270562 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Bahar Gelir / Gönülde Bir Yara Var Odeon 270563 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bakmıyor Çeşmi Siyah / Koparan Sinemi Odeon 270577 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Çatlasa Bülbül / Gelse O Şuh Meclise Odeon 270580 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Evlerinin Önü Mersin / Kırmızı Gül Odeon 270585 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Hicran Hastasıyım / Yine O Menekşe Gözler Odeon 270586 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Gönüller Dertli Gönüller / Neyliyeyim Nideceğim Odeon 270601 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Arabaya Sen Bin / Cevrin Yetişir Odeon 270602 Edit
Taş Plak xxxx Abdullah Yüce Gül Doldurdum Sepete - Şarkı / Leyla Mı Sevdim Seveli - Şarkı Odeon 270607 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ela Ela Dose / Lofcalı Odeon 270609 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Müşkülmüş Âşıkından / Sandalım Geliyor Odeon 270610 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Demedim Hicranıma / Öyle Çektim Ki Cefa Odeon 270616 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Gamzedeyim Deva Bulmam / Sigaramın Dumanı Odeon 270617 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bakmıyor Çeşmi Siyah / Nihansın Dideden Odeon 270624 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Kır Atıma Bineyim / Yalnız Kaldım Meyhanede Odeon 270629 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ağlamakla İnlemekle / Vurma Avcı Odeon 270630 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Aşkın İle Gündüz / Evlerinin Önü Boyalı Direk Odeon 270632 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Gönlümü İhya Eden / Seyri Mehtap Edelim Odeon 270633 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sensiz Geçen Günleri / Emeller Aldatıp Odeon 270636 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Zülfünün Oldum Esiri / Çal Durmadan Sazını Odeon 270637 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Çubuğum Yok / Ayağına Giymiş Sedef Nalını Odeon 270641 Edit
Taş Plak xxxx Nadir Duyguluses Eloğlunda Neler Var / Gitti Gelmez Odeon 270644 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ayrılık Yaman Kelime / Aşkın Beni Durmaz Yakar Odeon 270646 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Aman Cana / Benden Ayrılsan Da Odeon 270647 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Gezdim Yine Dün Gece / Gel Bu Akşam Benimle Odeon 270652 Edit
Taş Plak xxxx Abdullah Yüce Yaşamak Mümkün Mü / Yanarım Ömrüme Odeon 270656 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi / Geçti Ömrün Nevbaharı Odeon 270658 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Her Yer Karanlik (Kisim 1) / Her Yer Karanlik (Kisim 2) Odeon 270677 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Şaştım Allah'ım Şaştım / Türlü Derde Deva Odeon 270688 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Hasretle Yanan Kalbime / Kime Kin Ettin De Odeon 270692 Edit
Taş Plak xxxx Abdullah Yüce Akan Göz Yaşım - Bazı Gece Ay Dogar / Bu Senin Şarkın Olsun - Tren Yolundan Geçtim Odeon 270697 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Doktor Civanım / Ne Olursun Güzelim Odeon 270701 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Geceler Geceler / Kadifeden Kesesi Odeon 270705 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Delisin Deli Gönlüm / O Benim Son Eşimdi Odeon 270900 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Esmer Bugün Ağlamış / Karanfil Odeon 270901 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Aşkınla Sürünsem / Çiçekden Nağmeden Odeon 270902 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Ağlarım Çağlar Gibi / Fırat Odeon 270903 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Sarı Kordelem Sarı / Sarardım Ben Sarardım Odeon 270904 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Bir Gün Geleceksin / Doğuyor Ömrüme Odeon 270905 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Aşkın Bana Gizli Bir Elem / Bekledim Fecre Kadar Odeon 270906 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Bir Neşe Yarat / Bu Sevda Ne Tatlı Yalan Odeon 270907 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Elâ Gözlerine / İzmirin İçinde Vurdular Odeon 270908 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Akşam Yine Gölgen / Saçlarıma Ak Düştü Odeon 270909 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Abutabile Bu Şep / Gülzara Nazar Kıldım Odeon 270910 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Feryat (I. Kısım) / Feryat (Iı. Kısım) Odeon 270911 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Silemem Bir Gün Hayalimden / Susmuş Gece Her Yer Odeon 270912 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Aylar Geçiyor / Yüzüm Gülsede Kızlar Odeon 270913 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Kalplerden Dudaklara / Sevgiden Güzellikten Odeon 270914 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Ayrılık / Dertliyim Odeon 270915 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Deli Gönül / İncecikten Bir Kar Yağar Odeon 270916 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Kalenin Burcu / Yüce Dağ Başında Odeon 270917 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Bilmemki Günahım / Bir Gün Ne Olur Odeon 270918 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Sabah Olsun / Zahiri Hale Bakıp Odeon 270919 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Gönül Sana Tapalı / Visali Yar İle Odeon 270920 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Atlılar / Hatırla Ey Gönül Odeon 270921 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Ben Bir Garip Kuşum / Fırat Kenarının İnce Dumanı Odeon 270922 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Çiçeklerin Dili / Erkilet Güzeli Odeon 270923 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Bülbülü Şeydaya / Yine Bir Sızı Var Odeon 270925 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Fincanı Taşdan Oyarlar / Olmaz İlâç Odeon 270926 Edit
Taş Plak xxxx Münir Nurettin Selçuk Çoban Kızı / Söyle Sevgili Odeon 270927 Edit