Database
- 3464 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1483 Labels
Updated
Most viewed
Ergin Kızılay Diskografisi

 • Ergin Kızılay Diskografisindeki Last Changes


45lik
1973
Kırık Kadeh / Sana Ne Yaptım
26 Aralık 1973 Tarihli Hey Dergisinde 4 Üzerinden 1,5 Puan Verilmiş.

Albüm - LP
1973
Tanbur - Ud
Tanbur - Ud
Ergin 741
A
1.Sultaniyegah Sirto
2.Yalancı Yarim
3.Ud Taksimş
4.Elbet Birgün Buluşacağız
5.Dök Züşfünü Meydana Gel
B
1.Yaylı Tambur Taksimi
2.Mahur Saz Semaisi
3.Yasak Aşk
4.Seyyah Oldum
5.Pencereden Kuş Uçtu

19xx
Ud Ve Klarnet Taksimleri
Ud Ve Klarnet Taksimleri
Ergin Kızılay - Yılmaz Şanlıel
A
1.Uşak Taksim
2.Arap Saz Semaisi
3.Arabesk Oyun Havası
4.Hicaz Taksim
5.Hicaz Oryental
6.Nil Geceleri
7.Taksimler
B
1.Segah Taksim
2.Nihavent Taksim
3.Hüzzam Taksim
4.Kürdili Hicazkar Taksim

Albüm - Kaset
1974
Fasıl Hicaz - Nihavend

1974
Fasıl Hüzzam - Kürdili Hicazkar
Fasıl Hüzzam - Kürdili Hicazkar

1976
Modern Sazlarla Folklor

1987
Ud Ve Keman Taksimleri
Ud Ve Keman Taksimleri
1. Rast
2. Kürdili Hicazkar
3. Hüzzam
4. Uşşak Peşrevi
5. Nihavend
6. Hicaz
7. Muhayyer Kürdi
8. Segah
9. Karcığar
10. Suzinak
11. Mahur

1987
Keman Taksimleri
Keman Taksimleri
1. Hicaz
2. Muhayyer Kürdi
3. Segah
4. Karcığar
5. Suzinak
6. Mahur
7. Rast
8. Acem Kürdi

1989
Saz İle Oyun Havaları
Saz İle Oyun Havaları
A1 	Odana Serdim Halı 	
A2 	Karanfil Ocak Ocak 	
A3 	Karpuz Kestim Yiyen Yok 	
A4 	Gide Gide Bir Söğüte 	
A5 	Yabadan Gel 	
A6 	Aman Of 	
A7 	Dam Başında Asa Koymuş 	
A8 	Karakolda Yaşar 
/	
B1 	Asmam Çardaktan 	
B2 	Adanalı 	
B3 	Çayirla Buldum Seni 	
B4 	Evlerinin Önü Tahta Daraba 	
B5 	Konyalı 	
B6 	Mevlana 	
B7 	Pınar Başı 	
B8 	Tren Gelir Hoş Gelir 	
B9 	Yarım Hava

1992
Ud Ve Yaylı Tanbur Taksimleri
Ud Ve Yaylı Tanbur Taksimleri
1. Hicaz
2. Hüseyni
3. Acemaşiran
4. Hicazkar
5. Segah
6. Nihavend
7. Kürdili Hicazkar
8. Segah
9. Saba
10. Eviç

1992
Saz Eserleri
Saz Eserleri
1. Hicaz Peşrevi
2. Hicaz Saz Semaisi
3. Nihavend Peşrevi
4. Nihavend Saz Sema. . . 
5. Acemkürdi Peşrevi
6. Acemkürdi Saz Semai
7. Hüzzam Peşrevi
8. Hüzzam Saz Semaisi
9. Rast Peşrevi
10. Rast Saz Semaisi
11. Neveser Peşrevi
12. Neveser Saz Semai

Albüm - CD
1989
Alaturka Pop Fasıl - İstanbul Songs
Alaturka Pop Fasıl - İstanbul Songs
1. Niksar'ın Fidanları
2. Yemenimde Hare Var
3. Beyoğlu'nda Gezer. . . 
4. Çayır İnce Biçeme. . . 
5. Odasına Girdim
6. Erkilet Güzeli
7. Pencerenin Perdesi
8. İstanbul'dan Üskü. . . 
9. Üsküdar'a Giderken
10. Darıldın Mı Cicim. . . 
11. Yana Yana Kül Oldum
12. Adana'nın Yolları. . . 
13. Kadifeden Kesesi
14. Telgrafın Telleri
15. Yangın Olur

1992
Karışık Taksimler
Karışık Taksimler
1. Uşşak (Ud)
2. Nihavend (Ud)
3. Hüzzam (Ud)
4. Rast (Keman)
5. Suzinak (Keman)
6. Hicaz (Yaylı Tanb. . . 
7. Segah (Yaylı Tanb. . . 
8. Saba (Yaylı Tanbur)
9. Karcığar (Keman)
10. Muhayyer Kurdi (K. . . 

1992
Ud Taksimleri
Ud Taksimleri
1. Uşşak
2. Nihavent
3. Hüzzam
4. Muhayyer Kurdi
5. Rast
6. Hicaz
7. Hüseyni
8. Acemaşiran
9. Hicazkar
10. Segah

1992
Yaylı Tanbur Taksimleri
Yaylı Tanbur Taksimleri
1. Hicaz
2. Uşşak
3. Hüzzam
4. Hüseyni
5. Rast
6. Nihavend
7. Kurdili Hicazkar
8. Segah
9. Saba
10. Eviç

1993
Saz Eserleri Ve Taksimler
Saz Eserleri Ve Taksimler
Halil Karaduman - Ercüment Batanay - Ergin Kızılay
1.Nihavent Saz Semaisi
2.Ud-Yaylı Tambur-Kanun Taksimleri
3.Hüzzam Saz Semaisi
4.Ud-Yaylı Tambur-Kanun Taksimleri
5.Muhayyer Saz Semaisi
6.Ud Taksimi
7.Suzidil Peşrevi
8.Kanun Taksimi
9.Suzidil Saz Semaisi
10.Ud-Yaylı Tambur-Kanun Taksimleri
11.Mahur Peşrevi
12.Ud-Yaylı Tambur-Kanun Taksimleri
13.Mahur Saz Semaisi
14.Ud-Yaylı Tambur-Kanun Taksimleri
15.Suzinak Sakız Kasap Oyun Havası

1993
Süper Fasıl 1 - Hicaz Ve Nihavent Fasılları
Süper Fasıl 1 - Hicaz Ve Nihavent Fasılları
1. Hicaz Peşrevi
2. Seni Sevda Çiçeğim
3. Derdimi Ummana Dö. . . 
4. Yıllar Ne Çabuk G. . . 
5. Ud Taksimi
6. Solsan Da Sararsa. . . 
7. Ülfet Etsem Yar İle
8. Şu Karşıki Dağda
9. Hicaz Dolap
10. Nihavend Peşrevi
11. Ahteri Düşkün
12. Narı Aşkınla
13. Ben Buyi Vefa Be. . . 
14. Kanun Taksimi
15. Kimseye Etmem Şik. . . 
16. Gece Sahilden Açıp
17. Gel Güzelim Çamlı. . . 
18. Nihavend Longa

1993
Süper Fasıl 2 - Kürdilihicazkar Ve Hüzzam Fasılları
Süper Fasıl 2 - Kürdilihicazkar Ve Hüzzam Fasılları
1. Kürdilihicazkar P. . . 
2. Sineler Aşkınla İ. . . 
3. Bu Gönül Ne Gülde. . . 
4. Derdin Ne İse Sak. . . 
5. Keman Taksimi
6. Sana Ey Canımın C. . . 
7. Şen Gözlerine Neş. . . 
8. Muntazır Teşrifin. . . 
9. Karşıyaka'da İzmi. . . 
10. Kürdilihicazkar S. . . 
11. Hüzzam Peşrevi
12. Sabrımı Gamzeleri. . . 
13. Açmam Açamam
14. Ümitlerim Hep Kır. . . 
15. Müşterek Taksim
16. Küşade Taliim
17. Zamanı Var Ki Her. . . 
18. Bilirim Daha Sen . . . 
19. On Dörtlük

1993
Ud Ve Piyano İle Saz Esesrleri 1
Ud Ve Piyano İle Saz Esesrleri 1
Ergin Kızılay - Rıfat Şanlıel
1.Nihavent Peşrev
2.Nihavent Saz Semai
3.Hicaz Humayun Peşrev
4.Hicaz Saz Semai
5.Şehnaz Saz Semai
6.Şehnaz Longa
7.K.Hicazlar Saz Semai
8.Suzidil Saz Peşrevi
9.Suzidil Saz Semaisi
10.Şedarabanpeşrev
11.Şedaraban Saz Semaisi
12.Hicaz Mandra
13.Hicaz Taksim

1993
Taksimler Çeşitli Makamlardan 1
Taksimler Çeşitli Makamlardan 1
  1.Kanun Taksimi
  2.Ney Taksimi
  3.Ud Taksimi
  4.Kemençe Taksimi
  5.Kanun Taksimi
  6.Ney Taksimi
  7.Ud Taksimi
  8.Kemençe Taksimi
  9.Kanun Taksimi
  10.Ney Taksimi
  11.Ud Taksimi
  12.Kemençe Taksimi
  13.Kanun Taksimi
  14.Ney Taksimi
  15.Ud Taksimi
  16.Kemençe Taksimi
  17.Kanun Taksimi
  18.Ney Taksimi

1993
Ud İle Anılar
Ud İle Anılar
1. Niçin Baktın Bana Öyle
2. Ben Güzele Güzel Demem
3. Bir Bahar Akşamı Rastladım Size
4. Ud Taksimi
5. Erdi Bahar Sardı Yine
6. Bu Yıl Da Böyle Geçti
7. Aşıka Bağdat Sorulmaz
8. Biz Beybeli'de Her Gece
9. Menekşe Gözler Hülyalı
10. Gurub Etti Güneş
11. Olmaz İlaç Sine-i Sad-Pareme
12. Ud Taksimi
13. Bakmıyor Çem-i Siyah
14. Hicran Oku Sinem Deler
15. Küşade Taliim (Aman Saki)
16. Akasyalar Açarken

1994
Süper Fasıl 3
Süper Fasıl 3
1. Peşrev
2. Rengi Ruhsarına
3. Kimseler Gelmez
4. Yalnız Bırakıp Gi. . . 
5. Taksim (Ud)
6. Cana Rakibi Handa. . . 
7. Bu Yaz Geçen Günl. . . 
8. Bu Akşam Gün Bata. . . 
9. Aman Saki Canım S. . . 
10. Arap Saz Semaisi
11. Peşrev
12. Farig Olmam
13. Zevkim Hevesim
14. Baygın Suların
15. Taksim (Kanun)
16. Ezelden Aşinanım
17. Nedir Bu Halefin
18. İçtim Suyunu
19. Askadeler Giyer
20. Sivas Oyun Havası

1994
Süper Fasıl 4 - Rast Faslı - Mahur Faslı
Süper Fasıl 4 - Rast Faslı - Mahur Faslı
1. Peşrev
2. Cevrolur İmkanı . . . 
3. Çeşmi Celladın
4. Habgahı Yare Gir. . . 
5. Taksim (Ud)
6. Bir Dame Düşürdü
7. Meyi Lalinle
8. Karlı Dağı Aştım . . . 
9. Fincanı Taştan Oy. . . 
10. Saz Semaisi
11. Peşrev
12. Badeler Döndükçe
13. Gülşeni Ezhar
14. Hala Kanayan Kalb. . . 
15. Tasim (Kanun)
16. Alamam Doğrusu
17. Gücendim Ben Sana
18. Setiremin Düğmeleri
19. Yemenimde Hane Var
20. Saz Semaisi

1996
Keman İle Sevdiğiniz Şarkılar 3
Keman İle Sevdiğiniz Şarkılar 3
  1.Aglamakla Inlemekle
  2.Gizli Ask Bu Söyleyemem
  3.Gökyüzünde Yalniz Gezen Yildizlar
  4.Hatirla Ey Peri
  5.Askim Bahardi Ümitler Vardi
  6.Büyüleyen Gözlerinle
  7.Aman Avci Vurma Beni
  8.Kiymetini Bilemeden
  9.Elbet Bir Gün Bulusacagiz
  10.Kadehinde Zehir Olsa
  11.Duydum ki Unutmussun
  12.Için Için Yaniyor
  13.Çubugum Yok Aman
  14.Evlerinin Önü Handir Aman 

1996
Kenam İle Sevdiğiniz Şarkılar 2
Kenam İle Sevdiğiniz Şarkılar 2
  1.Anlatilmaz Bin Derd Ile
  2.Ben Gamli Hazan Sense Bahar
  3.Nasil Geçti Habersiz
  4.Hiç Bir Seyde Gözüm Yok
  5.Yalancinin Birine Kapildi
  6.Gönül Penceresinden Ansizin
  7.Aksam Olur Sabah Olur Yar Gelmez
  8.Gönül Askinla
  9.Meyahnelerde Aksam Olunca
  10.Ömrümce Hep Adim Adim
  11.Saçlarin Tarumar
  12.Geçsin Günler Haftalar
  13.Kara Gözlüm Efkarlanma Gül Gayri
  14.Rüya Gibi Her Hatira

1996
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 1
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 1
1. Hicaz Peşrevi
2. Kederden Mi Neden. . . 
3. Solsanda Sararsan. . . 
4. Şu Gelen Atlı Mıdır
5. Ud Taksimi
6. Yalnız Bırakıp Gi. . . 
7. Sönmez Artık Yüre. . . 
8. Cana Rakibi Handa. . . 
9. Bu Akşam Gün Bata. . . 
10. Hüzzam Peşrevi
11. Beklerim Her Gün
12. Küşade Tahilim
13. Yanıyor Mu Yeşil . . . 
14. Kanun Taksimi
15. Ağlamakla İnlemekle
16. Yine Bu Yıl Ada S. . . 
17. Yemeni Bağlamış

1996
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 2
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 2
1. Uşşak Peşrevi
2. Her Günüm Mazide Kalmış
3. Gözlerin Hayran Bakarmış
4. Geçti Sevdalarla Ömrüm
5. Sinemde Bir Tutuşmuş
6. Ud Taksimi
7. Seni Sevda Çiçeğim
8. Sırma Saçlı Yarimin
9. Muhabbet Bağına Girdim
10. Kürdilihicazkar Peşrevi
11. Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş
12. Nereden Sevdim O Zalim Kadını
13. Şen Gözlerine Neş e Veren
14. Kanun Taksimi
15. Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
16. Kirpiklerin Gölgesi
17. Körfezdeki Dalgın Suya
18. Gönül Nedir Bilene
19. Kız Sen Geldin Çerkeşten

1996
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 3
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 3
  1.Anlatilmaz Bin Derd Ile
  2.Ben Gamli Hazan Sense Bahar
  3.Nasil Geçti Habersiz
  4.Hiç Bir Seyde Gözüm Yok
  5.Yalancinin Birine Kapildi
  6.Gönül Penceresinden Ansizin
  7.Aksam Olur Sabah Olur Yar Gelmez
  8.Gönül Askinla
  9.Meyahnelerde Aksam Olunca
  10.Ömrümce Hep Adim Adim
  11.Saçlarin Tarumar
  12.Geçsin Günler Haftalar
  13.Kara Gözlüm Efkarlanma Gül Gayri
  14.Rüya Gibi Her Hatira

1998
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 4
Ud İle Sevdiğiniz Şarkılar 4
1. Boğaziçi Şen Gönü. . . 
2. Söyleyemem Derdim. . . 
3. Gülmedi Şu Bahtım
4. Tel Tel Taradım Z. . . 
5. Benim Yarim Geliş. . . 
6. Erkilet Güzeli Ba. . . 
7. Şu Gelen Atlı Mıdır
8. Anar Ömrünce Gönül
9. Menekşe Gözler Hü. . . 
10. Geçti Muhabbet Demi
11. Bu Yaz Geçen Günl. . . 
12. Dereler Çağlar Oldu
13. Fındıklı Bizim Yo. . . 
14. Ayva Çiçek Açmış

2000
Keman Taksimleri
Keman Taksimleri
1. Hicaz
2. Muhayyer Kürdi
3. Segah
4. Karcığar
5. Suzinak
6. Mahur
7. Rast
8. Acem Kürdi

2007
Türk Sanat Müziği Arşivi 6 - Enstrumantal Ud
Türk Sanat Müziği Arşivi 6 - Enstrumantal Ud
  1.Nasıl Geçti Habersiz
  2.Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
  3.Yürü Dilber Yürü
  4.Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
  5.Allı Turnam
  6.Yanıyormu Yeşil Köşkün Lambası
  7.Nihansın Dideden
  8.Bir İhtimal Daha Var
  9.Belki Bir Sabah Geleceksin
  10.Leyla Bir Özge Candır
  11.Yadeller Aldı Beni
  12.Çile Bülbülüm Çile
  

2011
Rıfat Şanlıel & Ergin Kızılay - İki Usta İki Saz
Rıfat Şanlıel & Ergin Kızılay - İki Usta İki Saz
  1.Acem Kürdi Peşrev
  2.Acem Kürdi Saz Semaisi
  3.Acem Aşiran Peşrevi
  4.Acem Aşiran Semaisi
  5.Hicaz Peşrevi
  6.Acem Saz Semaisi
  7.Nihavend Peşrevi
  8.Nihavend Saz Semaisi
  9.Neveser Peşrevi
  10.Neveser Saz Semaisi
  11.Hicazkar Peşrevi
  12.Hicazkar Saz Semaisi

2011
Kanun İle Sevdiğiniz Şarkılar
Kanun İle Sevdiğiniz Şarkılar
Sezgin Sezer - Ergin Kızılay
  1.Bir Bahar Akşamı
  2.Ada Sahillerinde
  3.Vardar Ovası
  4.Bir İhtimal Daha Var
  5.Dök Zülfünü Meydana Gel
  6.Kız Sen Gel Çerkez'den
  7.Aman Avcı Vurma Beni
  8.Yemeni Bağlamış Telli Başına
  9.Olmaz İlaç Sineyi Sat Pağreme
  10.Seni Her Dem Anıyorum
  11.Karam
  12.Nihansın Dideden
  13.Yine Bir Gül Nihal
  14.Beyoğlunda Gezersin
  15.Darıldınmı Cicim Bana
  16.Yemenimde Hare Var