Database
- 3464 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1483 Labels
Updated
Most viewed
Aşık Hasan Turan Diskografisi

  • Aşık Hasan Turan Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
19xx
Çığrışır Bülbüller Gelmedi Bahar / Şu Köyde Bir Yarim Var
Grafson 1225

19xx
Gönül Der Ki Bir Kuş Olup Uçayım / Ezel Bahar Gelince Çıkarlar Yaza
Grafson 1350

45lik
1966
Kan Ağlıyor Varto Hınıs Dağları (Zelzeleye Ağıt) / Dönerim Dönerimde Tepe Delinmez
Nisso 037

1967
Ben Bir Sefil Derviş / Karşıkı Tarlanın
Aras 197

1967
Yerde İnsan Gökte Melek Yok İken / Bir Çift Turnam Gelir
Aras 199

19xx
Yerde İnsan Gökte Nelek Yok İken / Bir Çift Turnam Gelir
As Plak 5069

19xx
Karakaş Gözlerin Keman / Babamda Derki

19xx
Zara Yolu Bumudur / Yola Gel Sevdiğim Yola

19xx
Bir İsmim Alidir / Gül Yüzlü Güldensin

19xx
Dinim İmanımsın Ya Ali / Gel Allaha Dön Allaha

19xx
Kerbela Çölünde İmam Hüseyin / Ayrılık Hasreti Kar Etti Cana

19xx
Karakış Gelmeden Kar Başladı / Aşağı Mahallenin Allı Gelini

19xx
Bugün Hava Bulanık / Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar

19xx
Yavru Yavru / Kara Gözlüm Ağlama

19xx
Gurbetin Sonu Derttir Veremdir / Aşağıdan Gelen Bir Gamlı Melek

19xx
Üç Turna Uçurdum / Ben Böyle Yaylaya Yaylamı Derim

19xx
Bir Gün Olup Yatağımda Yatmadım / Öksüz Kaldım Köşelerde

19xx
Bir Yar İçin Gurbetten / Bulut Kat Kat Olmuş
Bir Yar İçin Gurbetten / Bulut Kat Kat Olmuş

19xx
Önüme Bir Çığır Geldi / Aşağıdan Geliyor Yarim Gülerek
Nisso 025

19xx
Sabahtan Uğradım Ben Bir Geline / Devredim Gezerken Dağı Tenhayı
Nisso 026

19xx
Aktaş Diye Ben Öleidim / Çiğerimden Yaralandım
Nisso 027

19xx
Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm / Akıl Eritmez Yaratanın Sırrına
Nisso 028

19xx
Eridi Kalmadı Dağların Karı / Bugün Serdarların Serdarı Gelmiş
Nisso 034

19xx
Kalkında Turnalar Erzurumun Sağından / Oğul Bu Yol Nere Gider
Nisso 035

19xx
Kız O Nedir Ki Yere Güşen Paslanmaz / Göçerim Göçerimde İnanmaz Oldu
Nisso 038

19xx
Kara Gözler / Yara Bağlar
Nisso 043

19xx
Bu Gelim Maya Gelin / Ak Gül
Nisso 044

19xx
Dünyada Olmasın Halimi Soran / Güzel Karşımda Durup Durup Ağlama
Nisso 045

19xx
Ben Tellalım Pazar Başım Alidir / Musa Tur Dağında Koyun Güderken
Nisso 046

19xx
Ayran / Devamı
Ayran / Devamı
Nisso 055
Gülbin Kılıç İle

19xx
Havai De Deli Gönül Havai / İşte Geldim İşte Gittim
Nisso 056

19xx
Aliyi Sevenin Derdi Olurnu / Keşiş Kurban Eylemiş
Nisso 057

19xx
Hezira (1.Kısım) / Hezira (2. Kısım)
Nisso 059

19xx
Çığrışır Bülbüller / Şu Köyde Bir Yarim Var
Nisso 060

19xx
Kore Dağları / Karşıdan Gelen Dilber
Nisso 061

19xx
Bizde Çektik İmamların Yasını / Kerbela (İmam Hüseyin)
Nisso 062

19xx
Ezel Meclisinde Kırklar Ceminde / Türbenin Üstünde
Nisso 063

19xx
Usandım Bezmişem / Alim Hayber Kalesine Varınca
Nisso 091

19xx
Gönül Der Ki / Bir Çeşme Yaptırdım Aktıramadım
Nisso 106

19xx
Ekeme Ağıt / Deli Gönül Hangi Dala Konarsın
Nisso 205

19xx
Ziya Beye Ağıt / Devamı
Nisso 206

19xx
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır / ?
Silvana 1574

19xx
Gel Koyun Meleme / Birgün Ömür Biter

19xx
Karakış Gelmeden Kar Başladı / Aşağı Mahallenin Allı Gelini

EP
19xx
Aşık Hasan Turan
Edifon 7623
A
1.Çeke Çeke Bu Dertten Ölürüm
2.Karşıda Ayvalıklar
B
1.Dikilitaş Ektikleri Köy
2.Kösedağ Dedikleri

19xx
Aşık Hasan Turan
Edifon 7654
A
1.Kapıyı Gözledim
2.Senin Aşkın
B
1.Yaz Bahar Ayları Geldi
2.Ölüm Gelme Ardım Sıra

Albüm - Kaset
19xx
Zaralı Aşık Hasan Turan
Zaralı Aşık Hasan Turan
1.Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar
2.Bugün Hava Bulanık
3.Ağlarım Gülenim Yok
4.Dağda Duman Yeri Var
5.Aşağıdan Gelir Bir Kanlı Melek
6.Gurbetin Sonu Derttir Veremdir
7.Ben Çıktım Başörenin Gediğe
8.Bir Güzel Methedem Ortadır Boyu
9.Kara Gözlüm Ağlama
10.Yavru Yavru
11.Bende Şu Dünyaya Geldim Geleli
12.Yaralandım Bir Yar Elinden
13.Ayrılık Atesşi
14.Kerbela Çmlünde İmam Hüseyin
15.Gül Yüzlü Güldensin
16.Bir İsmim Alidir

19xx
Aşık Hasan Turan / Haydar Ağbaba
Edifon 1507
A-Haydar Ağbaba

1.Şu Yüce Dağları
2.Çığrışır Bülbüller
3.Erzincan Bağlı Bahçeli
4.Hak İçin Kurban Eyleyen
5.Anamın Mezarı
6.Akçalının Dibinde
7.Zührem
8.Ayrı Düştüm Yardan
9.Mansur Gibi

B-Aşık Hasan Turan

1.Karakış Gelmeden
2.Aşağı Mahhale
3.Gel Koyun Meleme
4.Bir Gün Olur Ömrüm Biter
5.Yola Gel Sevdiğim
6.Ölürüm Ben Ölürüm

19xx
Aşık Hasan Turan
Edifon 1553
1.Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
2.Karşıda Ayvalıklar
3.Yüce Yaylalar
4.Ölüm Gezme Ardım Sıra
5.Kara Kış Gelmeden
6.Senin Aşkın
7.Yaz Ayları
8.Yola Gel Sevdiğim Yola
9.Dikilitaş
10.Kösedağ Dedikleri
11.Ölürüm Ben Ölürüm
12.Gel Koyun Meleme
13.Karşıki Tarlanın Ekini Seyrek
14.Aşağı Mahallenin Allı Gelini
15.Kapıyı Gözledim
16.Bir Ulur Ömrüm Biter